Merkur Grafisk og Canon med stort inkjetsamarbeid

Merkur Grafisk har som en del av bærekraftforpliktelsen inngått et strategisk partnerskap med Canon. Et samarbeid som er synliggjort gjennom anskaffelsen av en høyhastighets inkjetpresse, og som markerer et betydelig steg i implementeringen av gruppens grønne strategi. Det skriver partene i en pressemelding.

Kjetil Sjøeng, daglig leder i Merkur Grafisk, sier samarbeidet med Canon og investeringen i ny teknologi er et strategisk steg mot fremtiden ved å begynne overgangen fra tradisjonelt offsettrykk til miljøvennlig blekkteknologi.

– Overgangen er en tilpasning til de skiftende markedsbehovene, preget av en økende etterspørsel etter mindre og mer hyppige trykkejobber. Implementeringen av ny inkjet-teknologi øker ikke bare effektiviteten og bærekraften i vår produksjon, men styrker også vår posisjon som en av de ledende aktørene i den grafiske bransjen, sier han.

Del av omfattende endringsprosess

Det strategiske samarbeidet med Canon er en del av en omfattende endringsprosess. Fra å være et tradisjonelt trykkeri kjent som Merkur Trykk, er det i dag en omfattende gruppering. Gruppen har utvidet gjennom oppkjøp og integrasjon av komplementære selskaper innen bokproduksjon, storformatutskrifter og bokbinding, og posisjonerer seg nå som en av de mest allsidige leverandørene av grafiske tjenester i landet.

– Overgangen til en gruppestruktur har økt vår kapasitet, utvidet vår ekspertise og forbedret vår evne til å tilpasse oss et skiftende marked. Canon har ikke bare levert teknologi, men har også vært en viktig partner i vår strategiprosess for å hjelpe oss med å navigere i et endret marked, sier Kjetil Sjøeng.

Samlokalisering i et av landets mest miljøvennlige bygg

Investeringen i ny Canon-teknologi markerer en viktig del av Merkur Grafisk sin omfattende satsing på miljøvennlig produksjon og logistikk. Fra våren 2025 vil alle selskapene under Merkur Gruppen være samlokalisert i et nytt, miljøvennlig bygg på hele 11 500 kvadratmeter på Langhus, like utenfor Oslo.

– Det nye bygget blir BREEAM-sertifisert, noe som betyr at det oppfyller strenge internasjonale krav til miljøeffektivitet gjennom sitt energiforbruk, materialvalg, innemiljø og vannforvaltning. Bygget er også utstyrt med et solcelleanlegg som genererer 900 000 kilowattimer årlig, noe som tilsvarende omtrent halvparten av vårt totale energibruk. Videre er bygget utrustet med avanserte styringssystemer som optimaliserer utnyttelsen av restvarme fra produksjonsmaskinene. Samlokaliseringen betyr ikke bare en reduksjon i transportutslippene, men også en optimalisering av vår logistikk, som gjør oss til en av bransjens mest miljøvennlige aktører, legger Kjetil Sjøeng til.

Mer miljøvennlig utskriftsteknologi

Inkjetpressen som Merkur Grafisk har investert i, en Canon VarioPrint iX3200, leverer hastigheter på opptil 320 A4-sider per minutt, (>9000 SRA3 i timen) noe som gjør den spesielt godt egnet for jobber med høyt volum. Skriverens avanserte iQuarius iX-teknologi sikrer enestående utskriftskvalitet på et bredt spekter av medier, fra bestrøket til ubestrøket papir mellom 60 og 350 milligram. Den håndterer også større formater som 350 x 660mm

Thomas Roberts, leder for profesjonelle og kommersielle utskriftsløsninger i Canon Norge, forklarer at inkjetpressen har en månedlig utskriftskapasitet på opptil 10 millioner sider og at den bruker betydelig mindre energi enn sammenlignbare produkter.

– Canon VarioPrint iX3200 bruker vannbasert blekk, noe som gjør den langt mer miljøvennlig enn skrivere som benytter løsemiddel- eller oljebasert blekk. Vannbasert blekk fører til lavere utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC) og gir overlegen utskriftskvalitet tilpasset et bredt spekter av papirtyper, sier Roberts.

Canon VarioPrint iX3200 kan levere hastigheter på opptil 320 A4-sider per minutt.

Rustet for fremtiden

I en æra preget av raskere teknologiske endringer enn noen gang tidligere, er det kritisk viktig å fortsette å investere i ny teknologi. Kjetil Sjøeng understreker at det strategiske samarbeidet med Canon nettopp har startet, og han er takknemlig for at selskapets eierskap forstår nødvendigheten av å tilpasse seg og gjøre strategiske investeringer.

– Merkur Grafisk tilhører en tradisjonell bransje som har sett begrensede endringer siden grunnleggelsen i 1927. De neste fem årene vil vi oppleve større endringer enn i de foregående hundre. Kunstig intelligens, en dramatisk endret etterspørsel og økende krav til automatisering vil kreve omfattende investeringer og betydelige strategiske tilpasninger. Det er en utrolig spennende tid å være en del av grafisk industri, sier han.

Mer spesialtilpasning

På spørsmål om hva som blir de største endringene i tiden som kommer, svarer Thomas Roberts at det først og fremst handler om endrede behov som en konsekvens av nye forventninger og ny teknologi.

– For eksempel åpner kunstig intelligens opp for spesialtilpassede produkter. Kundedata kan effektivt analyseres for å produsere skreddersydde produkter som appellerer til individuelle preferanser og adferd. Det kan være alt fra personlig markedsføringsmateriale til skreddersydde bøker og brosjyrer tilpasset kundens historikk og interesser. For eksempel vil det bli mulig å dynamisk justere innholdet for å endre trykksakene i sanntid basert på siste tilgjengelige data. En DM-kampanje kan automatisk oppdateres med produkter basert på kundens nettaktivitet eller kjøpsadferd, legger han til.

I større grad en teknologibedrift

Kjetil Sjøeng sier integrasjonen av kunstig intelligens gir bransjen muligheten til å tilby mer personlige og engasjerende produkter.

– Enkelt forklart blir vi i større grad en teknologibedrift. Det er selvsagt krevende for en bransje som historisk har vært ganske analog. Nå skal det være sagt at det har vært store digitale endringer i bransjen de siste 20 årene, men aldri så store som nå. Vi har akkurat begynt på vår reise inn i fremtiden, og med Canon på laget og en endringsvillig ledelse, er jeg sikker på at de neste årene blir de beste og mest morsomme for Merkur Grafisk, avslutter han.

- ANNONSE -

You might also like