HG Media først ute med GelatoConnect i Norge

Gelato lanserte nylig sin egen plattform for innkjøp, produksjon og logistikk. På Drupa ble GelatoConnect markedsført for interesserte trykkerier verden over. Et av trykkeriene som allerede er i gang med GelatoConnect er norske HG Media. Vi har tatt en prat med daglig leder Jørn Våraker.

– Ja, vi har brukt GelatoConnect i lengre tid på alle Gelato-jobbene. Det fungerer veldig bra! Det langsiktige målet er å bruke GelatoConnect på alt, det blir spennende å se hvor langt vi kan komme, sier Våraker.

HG implementerer nå logistikk-modulen på alle ordre, og man har begynt å se på hvordan man kan bruke workflow-modulen også på egen produksjon.

– Det er selvsagt veldig forlokkende å kunne benytte bare ett system. Om vi får det til på all produksjon, så er det fantastisk, og jo færre system vi er avhengig av, jo bedre er det, fortsetter Våraker.

Mange, små ordre krever en annen type software

Våraker peker på to trender som gjør GelatoConnect mer og mer aktuelt. Dels at utviklingen med flere mikro-ordre tvinger fram mer automatisering, og dels at de fleste trykkerier har en helt annen bredde i sin produktportefølje sammenlignet med tidligere.

– GelatoConnect er ikke utviklet av en maskinleverandør slik mange system er i dag, det er derimot utviklet med tanke på å få til en automatisert produksjon med mange ulike, små ordre. Det å ha Gelato som kunde har vært bra for vår del i forhold til å holde volumet oppe, men jeg vil si det har vært like viktig i forhold til å dra nytte av den kunnskapen Gelato besitter, sier Våraker og viser til GelatoConnect som et eksempel på dette.

Et annet eksempel er varslingssystemet i GelatoConnect som melder fra når det er på tide å kjøpe inn mer innsatsvarer.

– Produktporteføljen er ekstremt mye større enn tidligere, fra kopper til tekstiler og papir. Vi ønsker å ha bare lite på lager, men aldri gå tom, fastslår Våraker.

Exakta i Sverige har også gått over

Et annet trykkeri som nå kjører hele produksjonen i GelatoConnect er et av Sveriges største trykkerier Exakta i Malmø. Også Exakta produserer for Gelato og kjenner således godt til systemet fra tidligere.

Til Branschkoll sier adm dir Håkan Larsson på Exakta at ny software er helt avgjørende for å kunne nå selskapets lønnsomhetsmål.

– Det tempo som Gelato har, den kulturen som finnes i selskapet, når de setter fart så setter de fart på riktig. De springer åttetall rundt de mer tradisjonelle systemene, hevder Larsson.

I podcasten fra Branschkoll under diskuterer Gelato-gründer Henrik Müller-Hansen om hvilke vekstmuligheter han ser i grafisk bransje. I andre del diskuteres GelatoConnect. Lytt under eller via Spotify eller Apple Podcast. Denne podcasten er på engelsk.

 

- ANNONSE -

You might also like