Stortinget søker seksjonsleder til grafisk seksjon

I Stortingets administrasjon er det ledig stilling som seksjonsleder for grafisk seksjon. Seksjonen vil fra 1. august 2024 ha organisatorisk tilhørighet i kommunikasjons- og formidlingsavdelingen og telle åtte faste medarbeidere. I tillegg har seksjonen en samarbeidsavtale med Fontenehuset om midlertidig ansettelse av medlemmer på overgangsarbeid, og har siden 2019 hatt lærling i grafisk produksjonsteknikk.

Arbeidsoppgaver

Grafisk seksjon driver Stortingets trykkeri der det løpende produseres parlamentariske dokumenter samt en rekke andre trykksaker. Seksjonen har ansvaret for forvaltning og utvikling av Stortingets visuelle identitet med mål om at Stortinget skal fremstå med et tydelig og gjenkjennelig visuelt uttrykk på alle kommunikasjonsflater og i de fysiske omgivelsene i Stortingets bygninger. Seksjonen leverer analoge og digitale design- og layoutstjenester til en rekke ulike brukergrupper på Stortinget, og gir faglig råd og bistand i spørsmål om visuell utforming på ulike flater. Seksjonen forvalter også digitale løsninger som mediearkiv og en intern nettbestillingsløsning.

Ansvar og hovedoppgaver

 • Faglig og operativ ledelse av en rekke tjenester innenfor det grafiske området, som parlamentarisk dokumentproduksjon, trykkproduksjon, design og layout på analoge og digitale flater, faglig råd og veiledning
 • Personalansvar for seksjonens medarbeidere
 • Ansvar for seksjonens budsjett og resultatmål
 • Anskaffelse av utstyr, oppfølging av avtaler og kontakt med seksjonens leverandører
 • Ledelse av et tverrfaglig team for visuell kommunikasjon med representasjon fra ulike fagdisipliner i kommunikasjons- og formidlingsavdelingen
 • Inngå i avdelingens ledergruppe og ta et medansvar for å utvikle avdelingen i henhold til virksomhetsstrategiske føringer og krav
 • Jobbe for å ivareta et godt arbeidsmiljø og bidra til gode samhandlingsrutiner med øvrige enheter i Stortingets administrasjon

Kvalifikasjoner og egenskaper

 • Vi søker en erfaren, fleksibel og utviklingsorientert seksjonsleder med solid innsikt i trykkerivirksomhet, grafisk produksjon og visuell kommunikasjon. Det er nødvendig med relevant erfaring fra virksomhet med tilsvarende oppgaver
 • Det kreves høyere utdanning innen visuell kommunikasjon og/eller grafisk produksjon. Solid realkompetanse vil eventuelt kunne kompensere for dette kravet
 • Det kreves relevant ledererfaring og det bør kunne vises til konkrete resultater som leder
 • Arbeidet krever gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper, både skriftlig og muntlig Vi søker en fremoverlent leder med godt utviklede evner til å engasjere og involvere dyktige medarbeidere
 • Du må kunne tenke strategisk og langsiktig, og se din rolle i en større sammenheng.

Det kreves god rolleforståelse og det er en fordel med forståelse for politiske prosesser og parlamentarisk arbeid samt en interesse for samfunnsspørsmål. Vi legger vekt på personlig egnethet.

Den som ansettes, må kunne sikkerhetsklareres til nivå hemmelig.

Hvorfor skal du velge oss?

Vi kan tilby interessante arbeidsoppgaver på en spennende arbeidsplass med et bredt spekter av oppgaver og med et hyggelig arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere.

Les hele annonsen her.

- ANNONSE -

You might also like