Utvikle en mer robust og bærekraftig grafisk virksomhet

Magnus Blegen, Direktør Production Canon Norge, har skrevet en kommentar om hvordan man kan utvikle en mer robust og bærekraftgig grafisk virksomhet. 

De siste ti årene har bedrifter fått stadig større fokus på bærekraftig vekst og sirkulære forretningsmodeller. Temaet har ofte vært ledsaget av spørsmålet om det er mulig å drive bærekraftig og samtidig opprettholde lønnsomheten.

I den samme perioden har vi sett en økning i mulighetene til å leie, gjenbruke, reparere, oppgradere og resirkulere eksisterende produksjonsutstyr, noe som har representert en positiv utvikling med tanke på sirkularitet. Nye teknologier har gitt forbedringer i produksjonsprosessene, blant annet når det gjelder kriterier som hastighet, produktivitet og produktkvalitet, og har også resultert i besparelse av ressurser og reduksjon i energi- og råvareforbruket. Dette har gitt grafiske virksomheter mulighet til å betjene kundene på en bedre måte og samtidig drive mer effektivt. Avfallshåndtering er et annet hett tema, og bransjen jobber hardt for å resirkulere og avhende trykte produkter på en mer ansvarlig måte.

Nylige globale undersøkelser blant forbrukere og bedriftsledere, utført av PwC[1] og Deloitte[2], viser en økende interesse og et aktivt engasjement for bærekraft. Og som en forlengelse av dette fremstår det klart at bedrifter som anses som mer bærekraftige, er de som er best posisjonert for vekst.

Deloittes undersøkelse blant toppledere viser at dette er en faktor som inspirerer bedrifter til å endre investeringene og driften. 75 prosent av respondentene i undersøkelsen svarte nemlig at de hadde økt investeringene i bærekraft i løpet av de siste 12 månedene.

Dette skiftet til at organisasjoner intensiverer bærekraftige tiltak og eksplisitt oppgir bærekraftopplysninger, avspeiles i anbudskravene i mange europeiske regioner. Mange anbud drives nå av miljømessige, sosiale og forretningsetiske kriterier (ESG, Environmental, Social and Governance). Dette betyr at virksomheter som ikke kan svare på spørsmål knyttet til bærekraft, trolig vil gå glipp av muligheter og risikerer svekket omdømme.

Viktige bærekrafttrender som driver frem organisasjonsendringer

Når vi ser på 2024 og fremover, må vi trekke frem det voksende fokuset på ESG for mindre bedrifter, men også for større selskaper som gjerne har egne ressurser og team med ansvar for ESG.

Det er flere faktorer som bidrar til dette. Den viktigste er at EU tidligere i år vedtok et strengere regelverk for å bekjempe «grønnvasking», medlemslandene har nå to år på seg til å implementere de nye reglene. Under dette regelverket vil selskaper bli ilagt bøter på minst 4 prosent[3] av årsomsetningen dersom de oppgir villedede miljøpåstander som ikke kan dokumenteres.

Tidligere var gjerne kundenes forventninger om bærekraftig virksomhetsdrift rettet mot større selskaper, men slik er det ikke lenger. Steve Lister som er bærekraftrådgiver for globale merker og forhandlere, oppsummerte nylig hva dette vil innebære i praksis for små og mellomstore bedrifter i en presentasjon rettet mot grafiske virksomheter:

«Det er en økning i antallet oppstartsbedrifter som allerede kan skilte med bærekraft som en del av bedriftsidentiteten. Det betyr at mindre bedrifter som kanskje tidligere har vært skjermet, vil få økt press på seg når det gjelder å dokumentere bedriftens bærekraftpåstander, både fra et konkurransemessig ståsted og fra et myndighets- og forbrukerperspektiv.»

De gode nyhetene for grafiske virksomheter som har satt seg inn i kravene og iverksatt endringer, er at de er i en unik posisjon til å tilby kundene bærekraftige løsninger.

«Det meste av miljøpåvirkningen fastsettes i den tidlige designfasen. Alternativer med lavere miljøpåvirkning kan for eksempel være utskriftsmedier som gir flere muligheter for gjenbruk og resirkulering etter endt livsløp, eller alternativer som gir lavere karbonavtrykk i anskaffelses- og produksjonsfasene», sier Steve Lister.

En katalysator for endring

Det finnes ingen løsning som passer for alle. Å skaffe seg kunnskap om hvilke teknologiske, driftsmessige og materialmessige muligheter som finnes og hvordan disse kan brukes til å imøtekomme ulike kundebehov, er imidlertid en investering som grafiske virksomheter kan forvandle til en kommersiell fordel, ikke bare fra et salgsperspektiv, men også som et ledd i å sikre fremtiden til virksomheten.

På den ene siden gir dreiningen mot mer bærekraftig virksomhetsdrift og formidling av bærekraftinformasjon til kundene, grafiske virksomheter mulighet til å utvikle sterkere og mer rådgivningsbaserte kunderelasjoner og dessuten tilføre verdi gjennom mer veloverveid og kreativ respons. På den andre siden gjør det bedriftene mer fleksible i et utfordrende landskap i konstant endring, der trenden med bærekraftig drift bare kommer til å øke.

Les mer om Canons bærekraftarbeid her og få mer informasjon om Canons seneste bærekrafttiltak innenfor digital trykksaksproduksjon på Canons stand på drupa 2024 (hall 8a / B41-1–B418).

[1] 2021 Consumer Intelligence Series survey on ESG Survey av PWC

[2] 2023 CxO Sustainability Report av Deloitte

[3] Pressemelding fra Europaparlamentet: Greenwashing: how EU firms can validate their green claims

- ANNONSE -

You might also like