Stadig færre barn og unge leser bøker

Færre og færre barn og unge leser selv bøker, og stadig fære barn blir lest for. Det kommer fram i en omfattende leserundersøkelse som Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen står bak. Det melder VG.

– Å bli lest for i ung alder, vekker leselyst – og leseevne, ikke minst. Dette har barn stor nytte av senere i livet, påpeker tidligere kunnskapsminister og kulturminister Trine Skei Grande (54), nytilsatt administrerende direktør i Den norske forleggerforening.

I 2018 leste hele 9 av 10 voksne for sine barn. Ferske tall viser at andelen nå har falt med åtte prosentpoeng. Skei Grande sier videre at nedgangen må ses i sammenheng med tilsvarende trender i skolen der blant annet PISA-undersøkelsen viser at norske elever presterer dårligere i lesing, matematikk og naturfag.

– Vi har sett over år at skjermbruk øker og lesing minker blant de yngre årskullene. En sikkerhetsventil har vært at foreldrenes lesing for barna har vært noenlunde stabil. Men nå faller altså disse tallene også, påpeker Skei Grande.

Det er særlig yngre gutter som skiller seg ut negativt. En fjerdedel av unge gutter i Norge leser aldri bøker.

Etterlyser mer penger fra staten

Anne Schiøtz, direktør i Bokhandlerforeningen, viser til at våre naboland nå satser stort på papirbøker i skolen. Direktøren etterlyser en større satsing også her i landet.

– Sverige og Finland har hatt samme utvikling som i Norge. Men der går myndighetene offensivt til verks. Svenske myndigheter ruller ut et milliardprogram for å ruste opp både skolebibliotekene med litteratur spesielt rettet mot barn og unge, avslutter Schiøtz.

- ANNONSE -

You might also like