Tar over ansvaret i Luth Gruppen AS

Jeppe Broch Nielsen overtar roret i Luth Gruppen AS etter sin far, Arne Henrik Nielsen. Jeppe trer inn i rollen som daglig leder den 15. mars 2024. Arne Henrik fortsetter som styreformann i bedriften. Det skriver Luth Gruppen i en melding.

Jeppe (48) har jobbet i Luth Gruppen i ulike roller siden 2002 og har i de seneste årene viet mesteparten av sin tid til satsingen på skilt & dekor-markedet.

Media Monitor har tatt en prat med Jeppe om fremtiden.

Er generasjonsskiftet et signal om at dere kommer til å satse enda mer mot skilt og dekor framover på bekostning av mer tradisjonell print?

-Vi har ingen ambisjoner om å redusere på noen områder, tvert i mot, vi ønsker å bygge opp omsetning der det er mulig og vil jobbe på for å kunne levere kvalitetsprodukter på alle produktområder.

Hvordan vil du beskrive utviklingen for Luth Gruppen i 2023 og hvordan ser det ut inneværende  år?

-Luth Gruppen har hatt ganske stabil omsetning de siste årene, og vi forsøker å bestrebe økt lønnsomhet i årene fremover. Hvordan markedet utvikler seg er ikke så lett å forutsi, men vi må tilpasse oss kundemassen og etterspørselen, og håper at vi kan fortsette å levere produktive løsninger fra våre kjente leverandører. Kanskje det dukker opp noen nye navn på leverandørlistene våre i løpet av året?

Drupa 2024; Hvordan ser planene ut for deres del i år?  

– Luth Gruppen vil være representert med seks personer på Drupa, litt fordelt utover messeperioden, men vi vil til en hver tid ha minst to personer til stede under messen. På lørdagen er vi der alle seks, men før og etter er vi litt færre.


Med Jeppe ved roret befestes en spesiell statistikk der Luth Gruppen kun har hatt tre direktører i løpet av firmaets 130-årige historie! Luth Gruppen ble etablert i 1893 av Johan Wilhelm Luth. Arne Henrik (69)  overtok som eier og sjef i 1985, etter at hans far, Arne Hartmann Nielsen, hadde ledet firmaet siden 1946.

Arne vil fortsatt bidra med sin erfaring i firmaet som styreformann, men overlater altså nå den daglige driften til en ny generasjon i Luth Gruppens.

- ANNONSE -

You might also like