….og Adressa henger seg på

Også Adresseavisen føyer seg inn i rekken av aktører som ønsker seg flere papirbøker i skolen. På lederplass skriver avisen om debatten om digitale og analoge læremidler. Avisen skriver at “det er gode grunner til å la fysiske bøker få mer plass i skolen.” Dermed følger avisa i fotsporene til stadig flere eksperter og politikere.

“Teknologi i klasserommet gir elevene viktig kompetanse på flere områder. Men i iveren etter å digitalisere skolen, som også er kostbart, har papirbokas fortrinn blitt fortrengt. […] Å finne en bedre balanse mellom bok og brett virker klokt. Digitale læremidler er en selvfølge, men de må brukes treffsikkert,” skriver Adresseavisen på lederplass.

Du kan lese lederen i Adressa i sin helhet her.

You might also like