Grafisk Spiralisering: “Det er business as usual.”

Rett før jul meldte Merkur Grafisk at man tar over Bokbinderiet Johnsen, AIT Grafisk og Julius & Ørenberg Bokbinderi og danner en ny, norsk bokgigant.

En av få uavhengige aktører som er igjen på bokbinder-siden er Grafisk Spiralisering. Media Monitor tok en prat med daglig leder Kurt Rasmussen i Grafisk Spiralisering om utviklingen innen bokbind i Norge.

– Først og fremst vil jeg gratulere Merkur og alle de andre selskapene som kommer til å gå inn i den nye konstellasjonen. Jeg tror det er bra for bokproduksjonen i Norge, og ønsker virkelig at de lykkes, sier Rasmussen.

Hvordan ser du på posisjonen til Grafisk Spiralisering etter dette?

– Vi er jo veldig spesialiserte i og med at vi konsentrerer oss om spiralisering. Så for oss isolert sett så medfører ikke dette så store endringer. Vi fortsetter å være en uavhengig underleverandør til alle norske trykkerier, slik som vi har vært i mange år nå.

Og hvordan har utviklingen vært de siste årene?

– Veldig stabil. Vi nådde nesten en omsetning på 10 mkr på spiraiseringsdelen i fjor, og det er på linje med tidligere år. Vi har skilt ut transportdelen i et eget selskap, og her opplever vi vekst.

Blir det mer fokus på transport og mindre på spiralisering fremover?

– Nei, vi ser en fremtid innenfor både spiralisering og transport, og satser for fullt på begge deler. Vi kjører mye for grafisk bransje, men også stadig mer for helt andre bransjer. Vi har investert og skal investere mer i miljøvennlige biler, her ser vi et stort potensial.

Så om det er flere grafiske bedrifter der ute som vil frakte miljøvennlige, papirbaserte trykksaker, så kan du kanskje hjelpe til?

– Det er akkurat det jeg kan! sier Rasmussen og løper videre til neste transportoppdrag.

Produkter ferdiggjort av Grafisk Spiralisering. Foto: Anders Dahl Eriksen
You might also like