Erik Tanche Nilssen AS søker Innkjøpssjef Engros

Er du på sporet av en lederrolle innen innkjøps- og logistikkfaget, kan dette være muligheten du har ventet på!

Som ledende leverandør av forbruksvarer og kontormøbler til industri, næringsliv og offentlig sektor i Telemark og Vestfold, har Erik Tanche Nilssen AS en innkjøpsenhet som sørger for best mulig servicegrad og vareflyt. Avdelingens kjerneoppgaver er avrop og oppfølging av bestillinger, vareflyt, sortiment- og logistikkplanlegging samt ivaretakelse av lokale leverandøravtaler, herunder compliance-, risiko- og aktsomhetsvurderinger. Da vår nåværende innkjøpssjef planlegger å pensjonere seg, søker vi en erfaren og operativ innkjøpsleder med god kompetanse innen logistikkplanlegging og compliance.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver

 • Ansvar for varebeholdning, innkjøp av varer for videresalg. logistikk og vareflyt
 • Ansvar for kundeservicegrad – at riktig vare er tilgjengelig på lager i riktig mengde og til rett tid
 • Forbedre, utvikle, strukturere og effektivisere rutiner og arbeidsprosesser i tråd med avdelingens KPI’er
 • Operativt bidra i avdelingens daglige innkjøpsoppgaver
 • Samarbeide med andre avdelinger for å sikre sømløs integrasjon av logistikkprosesser i hele organisasjonen.
 • Personal- og resultatansvar for avdelingen
 • Nasjonale leverandøravtaler håndteres primært av Norengros-kjeden, men rollen skal ha ansvar for å etablere og følge opp lokale leverandøravtaler, herunder ansvar for compliance-, risiko- og aktsomhetsvurderinger
 • Representere engrosavdelingen i de sammenhenger det er naturlig at innkjøp deltar, eksempelvis i Norengros innkjøpssammenheng

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdannelse på høyskolenivå innen eksempelvis økonomi og/eller logistikk
 • Innkjøpsfaglig erfaring med god innsikt i logistikk og gjerne compliance
 • Noen års ledererfaring anses som en fordel
 • Bred erfaring i bruk av moderne IT-verktøy. Vi benytter SAP som ERP-løsning

Personlige egenskaper

 • Du er en initiativtaker som trives med operative arbeidsoppgaver samtidig som du ivaretar overordnede ansvarsområder
 • Du er omgjengelig og samarbeider godt med dine kolleger på alle nivå
 • Du trives i lederrollen og håndterer at det til tider kan være hektisk i arbeidshverdagen
 • Du jobber strukturert og er en god planlegger
 • Du er kremmer, har sans for tall og synes det er moro å nå mål

Hvorfor skal du velge oss?

 • Vi er opptatt av at de ansatte skal trives og ha det bra på jobb!
 • En interessant lederstilling i et godt arbeidsmiljø i et selskap med vilje til å etablere nye tjenester
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser

Les hele annonsen her.

You might also like