Wera rokerer i ledelsen

Wera AS, et Telemarks-basert reklame, trykkeri- og kommunikasjonshus, rokerer i ledelsen. Kjersti Hole Haatveit og Dag Brekke-Rasmussen bytter plass. Sistnevnte returnerer som adm dir i selskapet, mens Hole Haatveit blir ansvarlig for salg.

– Dette er et strategisk viktig grep for WERA som nå kan fokusere ytterligere på salg og kundereisen. […] Dette vil innebære en bedre faglig ressursutnyttelse som vil frigi kraft og kreativitet, sier påtroppende daglig leder i Wera, Dag Brekke-Rasmussen.

Brekke-Rasmussen peker på at Wera har hatt omstilling som en del av sitt DNA gjennom sin 129-årige historie, og at man hele tiden har vært i forkant med å utvikle seg og endre seg i takt med markedet.

– Vår vilje og evne til omstilling gir oss mulighet til å være i forkant, og til å tilpasse Wera til et skiftende marked. Vi gjør endringene for best mulig å serve våre kunder ved å utvikle Wera videre. […] Vi ønsker å tilby våre kunder det beste innen kommunikasjon og synlighet i et marked som er i en rasende utvikling. Vårt fokus vil være å foredle og videreutvikle gode kunderelasjoner gjennom å være en framoverlent, åpen og fleksibel samarbeidspartner. Med den nye organiseringen tar vi pulsen på markedet og omstiller oss nok en gang. Vi har stor tro på at vi med dette frigjør energi, kompetanse og kunnskap til glede og nytte for våre kunder. Jeg gleder meg til oppgaven, sier Hole Haatveit.

Wera AS ligger i Porsgrunn og er trolig landets eldste reklamebyrå med historie tilbake til 1895. Selskapet har ambisjoner om å bli regionens ledende byrå innen kommunikasjon, markedsføring og digitale kampanjer. 

Wera har 13 ansatte og omsatte i 2023 for 17,4 millioner kroner.

You might also like