Trykt i Norge tar hjelp av BI-studenter

Grafisk bransjeforening skal ta hjelp av BI-studenter i markedsføringen av Trykt i Norge-merket. Studentene, som utdanner seg innen digital kommunikasjon og markedsføring, skal blant annet hjelpe foreningen til å bli mer synlig i sosiale medier.

Prosjektet er et ledd i strategiarbeidet i bransjeforeningen og starter med en pilot som omfatter grafiske bedrifter på Østlandet. Planen er at flere bedrifter som vil delta skal kobles på i andre deler av landet i 1. halvår 2024.

Det er ikke planlagt markedsføring av de ulike trykkeriene som er med i Trykt i Norge, søkelyset skal snarere være på arbeidsoppgaver og prosesser, hvor studentene setter seg selv i ulike arbeidssituasjoner, profilert med Trykt i Norge-klær.

Sentrale spørsmål/tema som man skal ta opp er:

  • Hva produserer norske grafiske bedrifter?
  • Nytt fokus på rekruttering av motiverte, nye medarbeidere til grafisk bransje.
  • Hvorfor trykke i Norge og bruke norsk grafisk kompetanse?

De viktigste kanalene blir Instagram og TikTok. Ungdom er en viktig målgruppe. Ulike yrkesskoler vil også være viktige målgrupper, her vil foreningen jobbe med å knytte kontakt med ulike lærere for planstyrt utplassering for VK1- og VK2-elever.

- ANNONSE -

You might also like