Scandraft og Signcom slås sammen i nytt konsern

Igepa group kjøper Scandraft og danner en ny, nordisk storaktør i markedet for viscom.

  • Igepa kjøper 100 prosent av aksjene i Scandraft AB og Scandraft AS, samt 80 prosent av Rangefabriken AB.
  • Scandraft-gruppen kommer til å bestå som eget selskap og Signcom Group, som allerede er en del av Igepa, kommer til å bli integrert i Scandraft.
  • Den svenske ledelsen i Scandraft fortsetter i selskapet og får ansvaret for integrasjonen av Signcom-gruppen.
  • Ledelsen for Signcom i Danmark og Finland kommer til å fortsette som i dag.
  • Anders Trillkott, daglig leder for Scandraft i dag blir øverste leder for hele det nye konsernet.

”Oppkjøpet av den voksende Viscom-distributøren Scandraft gjør det mulig for IGEPA group, i fellesskap med sitt datterselskap Signcom Group, å etablere en sterk distributør i regionen med hovedkontor i Sverige”, skriver Igepa i en pressemelding.

Signcom har virksomhet i Danmark, Finland, Norge og Sverige. I fjor omsatte selskapene totalt for 287 millioner svenske kroner – les mer om Signcoms 2022 her.

– Begge selskapenes kunder kommer til å få tilgang til en betydelig bredere produktportfølje med internasjonelle, kjente varemerker. Dette gjør det mulig for oss å tilby våre kunder enda mer heldekkende tjenester og ekspertise. Som et selskap med en lang historie var det viktig for oss å få inn nye perspektiv slik at våre kunder og medarbeidere kan se fram mot nye muligheter og en lovende framtid. IGEPA tilbyr oss dette med frihet til å videreutvikle Scandraft i fellesskap, kommenterer Anders Trillkott.

Kjøpet trådte i kraft 17. november 2023.

I Norge hadde Scandraft AS en omsetning på 18,0 mkr og et driftsresultat på 2,4 mkr i fjor. SignCom hadde en omsetning på 16,7 mkr og et driftsresultat på 800.000kr i samme periode.

You might also like