Museumstrykker på Norsk grafisk museum

Er du den som klarer å få ting til å svive når andre har gitt opp? Er du kreativ og liker å jobbe med visuelle uttrykk? Er du i tillegg opptatt av å ta vare på og videreformidle handlingsbåren kunnskap og immateriell kulturarv?

Vi søker etter en kreativ og fingernem person til å bruke og vedlikeholde maskinene i vårt trykkeri. Trykkeriet er en av utstillingene på Norsk grafisk museum, og vi har maskiner som Linotype settemaskin, Heidelberg GTO og “vinge”.

IDDIS Norsk grafisk museum og Norsk hermetikkmuseum i Gamle Stavanger er Museum Stavangers nyeste museumsanlegg og åpnet for publikum vinteren 2021. Til stillingen som museumstrykker ligger også ansvaret for vedlikehold av maskinene tilknyttet Norsk hermetikkmuseum.

Stillingen som museumstrykker utgjør en 100% stilling, men lavere stillingsprosent kan vurderes dersom det er ønskelig. Stillingen inngår i Avdeling for kultur-, sjøfart- og industrihistorie og vil rapportere til avdelingsdirektør.

Arbeidsoppgaver museumstrykker

 • Bruke og vedlikeholde de historiske trykkpressene på museet
 • Dokumentasjon, ettersyn og istandsetting av museets maskinpark etter historiske prinsipper
 • Nært samarbeid med og opplæring fra Venneforeningen for Norsk grafisk museum
 • Samarbeide tett med museumspedagogene og delta i formidling gjennom blant annet bruk av maskiner
 • Bidra med å lage utstillinger og delta i ulike publikumsarrangement
 • Andre arbeidsoppgaver kan tilkomme

Kvalifikasjoner

 • Det er ønskelig, men ikke krav om, fagbrev og erfaring innenfor håndverksfag som trykker, grafiker, industrimekaniker, mekanisk arbeid eller liknende.
 • Erfaring fra trykkeribransjen er ønskelig.
 • Manglende formalkompetanse innen deler av arbeidsfeltet kan kompenseres med annen erfaring.

Personlige egenskaper

Vi søker deg som:

 • har interesse for grafisk industri og historie
 • er selvstendig, selvgående og løsningsorientert
 • er kreativ, allsidig og innstilt på å utføre varierte arbeidsoppgaver
 • liker å samarbeide og jobbe i team
 • trives med å kommunisere med mennesker, uavhengig deres bakgrunn, kultur eller arbeidserfaring.
 • har gode norskspråklige ferdigheter, skriftlig og muntlig
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

MUST mener mangfold er en styrke. Vi ønsker kvalifiserte medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring og perspektiv for å bidra til å løse oppgavene i Museum Stavanger.

Vi tilbyr

 • Faglig og personlig utvikling
 • Godt arbeidsmiljø med bredt sammensatt kompetanse og erfaring.
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Medlemskap i virksomhetens pensjonsordning, KLP
 • Lønn etter Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner 2022-2024, stillingskode 1136, (kr. 487 800 -540 500)

Les hele annonsen her.

You might also like