KrF sikrer flere papirbøker i Oslo-skolen

De siste månedene har vi skrevet mye om – særlig Sveriges – økte satsing på papirbøker i skolen. Analog vs digital læring er blitt et stadig viktigere tema også i Norge, der flere og flere røster tar til ordre for en økt satsing på papirboka som læremiddel i skolen.

I Oslo har nå KrF tatt med saken inn i forhandlingene rundt samarbeidsavtalen med det nye byrådet. Partiet melder på Facebook at man har fått gjennomslag for økt fokus på analoge læremidler.

“I samarbeidsavtalen med byrådet har KrF fått gjennomslag for at skolene skal sikres tilstrekkelig med midler til lærebøker. Økonomi skal ikke være årsaken til at analoge læremidler nedprioriteres.”

“Forskning viser at den digitale skolehverdagen har gitt negative virkninger for unges leseferdigheter, de yngste elevene er særlig rammet,” skriver KrF på Facebook.

- ANNONSE -

You might also like