Sverige bevilger mer penger til skolebøker

Leseforståelsen og tiden som legges på lesing er synkende i Sverige. I budsjettproposisjonen for 2024 foreslår derfor den svenske regjeringen flere offensive satsinger for å vende utviklingen. Dette gjelder blant annet større bevilgninger til skolebibliotekene og mer penger til å kjøpe nye bøker. 

– Vi står i dag ovenfor en lesekrise og det er på høy tid å vende denne utviklingen. Nå tar regeringen ytterligere krafttak for å opprette en kunnskapsskole som har ordning på basiskunnskapene. Fokus skal ligge på at alle elever skal kunne lese, skrive og regne og de som trenger ekstra støtte skal få det tidlig, sier skoleminister Lotta Edholm.

Også i Norge er det stadig flere som tar til orde for en økt satsning på lesing. I VG oppfordrer Alexander Even Henriksenadministrerende direktør Bonnier Norsk Forlag, den norske regjeringen til å følge Sveriges eksempel.

“La oss gjøre som svenskene: ikke nøle, men handle. Nå!” skriver Henriksen. Hele kronikken kan du lese her.

Bøker, leselister og kompetanseutvikling

For å vekke leselysten behøver elevene tilgang på bra bøker. Regeringen foreslår derfor en satsning der både barnehager og skoler skal få økonomisk mulighet til å kjøpe inn flere bøker.
Satsningen på bøker og kompetanseutvikling bevilges i første omgang 179 millioner svenske kroner neste år, deretter beregner den svenske regjeringen å øke dette beløpet til 500 millioner kroner per år.

- ANNONSE -

You might also like