Climatecalc versjon 2.0 lansert

Climatecalc, et verktøy for å beregne CO2-utslipp for trykksaker, har nå blitt lansert i en ny versjon, 2.0.

Brukere kan nå fordele roller, dele data mellom ulike selskap i samme konsern eller med underleverandører, og følge Co2-utslippene over tid, skriver man i en pressemelding. Dog savnes fortsatt et åpent API for integrasjon med egne system.

Det skal nå også bli enklere for bedriftene å oppdatere data om papir og andre innsatsfaktorer.

I en klimarapport kan bedrifter analysere sine viktigste nøkkeltall gjeldende energiforbruk og CO2-utslipp.

Den etterspurte API-integrasjonen skal også være på gang, men er altså foreløpig ikke tilgjengelig i den nye versjonen.

Er du interessert i å lese mer om Co2-kompensasjon av trykksaker, så kan du lese mer om Carbon Balanced Paper her, som i Norden markedsføres av Grafkom. Det er også Grafkom som gir ut dette nyhetsbrevet. 

You might also like