UPM stenger og Norske Skog åpner

UPM planlegger å stenge to papirmaskiner ved sitt bruk i Plattling i Tyskland fra årsskiftet. Stengingen betyr en kapasitetsreduksjon for henholdsvis ubestrøket og bestrøket magasinpapir på 380.000 tonn og 215.000 tonn per år.

I tillegg til å stenge ned i Tyskland planlegger UPM å fortsette permitteringene ved sine bruk i Finland. Det er dog uklart i hvilken utstrekning og omfang dette kommer til å skje. UPMs fire bruk i Finland (Kymi, Jämsämkoski, Kaukas og Rauma) har en samlet kapasitet på 2,2 millioner tonn papir.

Norske Skog måtte stenge en av sine maskiner (PM6) for magasinpapir i vår, etter at et ras rammet Saugbrugs i Halden. Nå melder selskapet i en børsmelding at man starter opp igjen PM5 for å kompensere for bortfallet av PM6. Produksjonen ved PM5 ble stanset i 2020.

Oppdatert 1. sept; I en børsmelding fredag morgen melder Norske Skog også at toppsjef Tore Hansesætre gir seg etter kun noen få måneder i stillingen. Storeier Geir Drangsland er utnevnt til ny konsernsjef. 

PM5 har hatt en produksjonskapasitet på cirka 100.000 tonn SC-magasinpapir, og Saugbrugs PM6 har en kapasitet på 260.000 tonn SC-magasinpapir. Driften ved Saugbrugs PM4 fortsetter med en kapasitet på 100.000 tonn SC-papir.

– Beslutningen om å starte produksjonen på nytt ved PM5 er viktig for å opprettholde Saugbrugs som en foretrukket leverandør av SC-papir i Europa mens gjenoppbyggingsarbeidet pågår ved PM6, sier Per Ivar Berg, administrerende direktør i Norske Skog Saugbrugs, i en børsmelding.

You might also like