Svenskene vil endre loven for å få flere papirbøker i skolen

Regeringen i Sverige vil stramme inn skoleloven slik at skolene ikke velger bort fysiske bøker til fordel for digitale verktøy. Det melder den svenske avisen Dagens Nyheter.

– Vi gjennomfører dette fordi vi vet at man lærer seg bedre når man leser i en bok sammenlignet med om man leser på en skjerm. Vi vet også at leseforståelsen øker når man leser i en bok sammenlignet med på en skjerm. […] Lærebøkene er ikke bare viktige for kunnskapsutviklingen i de enkelte fagene, men også for leseforståelsen, sier skoleminister Lotta Edholm i Sverige.

Edholm viser blant annet til den internasjonale leseundersøkelsen Pirls som viser at leseforståelsen blant svenske tiåringer de siste fem årene er blitt svakere.

Ministeren mener også det er vanskeligere å være sikker på at de digitale verktøyene skolene bruker virkelig følger fagplanene.

Edholm avviser til slutt argumentet om det er et problem at fysiske bøker ikke kan oppdateres like enkelt som digitale verktøy.

– Det varierer litt i ulike fag og lærebøker må alltid oppdateres i nye opplag. Men det finnes en overtro på at kunnskapen hele tiden forandres med rakettfart, slår Edholm fast.

 

You might also like