Miljø blir viktigere i offentlige anskaffelser

Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt nye regler som styrker vektleggingen av klima- og miljøhensyn ved offentlige innkjøp. Det melder Norsk Industri.

Den nye hovedregelen i anskaffelsesforskriften slår nå fast at oppdragsgiver skal vekte klima- og miljøhensyn med minst 30 prosent. Forpliktelsen til å stille miljøkrav- eller kriterier gjelder derimot ikke dersom “anskaffelsen etter sin art har et klimaavtrykk og en miljøbelastning som er uvesentlig.”

– Norge skal mer enn halvere utslippene innen 2030. For å få til det må vi spille på lag med næringslivet og ta i bruk alle gode virkemidler. Bedriftene jeg møter rundt omkring i landet ønsker å konkurrere på strengere klima- og miljøkrav. Det har regjeringen lyttet til. Målet er at hver skattekrone som brukes på offentlige innkjøp skal bidra til det grønne skiftet, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

– Vi vurderer dette som en god balanse mellom hovedregel og unntak, og i tråd med vårt forslag i høringsrunden, sier Gunnar Grini i Norsk Industri.

Les mer om endringene hos Nærings- og Fiskeridepartementet her.

- ANNONSE -

You might also like