Konsumentene foretrekker papirbasert emballasje!

Den siste konsumentundersøkelsen fra Two Sides – Trend Tracker Survey 2023 – kartlegger konsumentenes preferanser til trykk, papir og papirbasert emballasje. Undersøkelsen henvendte seg til mer enn 10.000 forbrukere i 16 land over hele verden, deriblant Norge. Separate tall fra norske konsumenter finnes tilgjengelig for norske Two Sides-partnere.

I takt med at stadig flere konsumenter kjøper varer på nettet, vokser også bevisstheten om valget av emballasje og dets miljøpåvirkning. Resultatene av 2023 års undersøkelse viser at flere og flere konsumenter mener at papirbasert emballasje er bedre for miljøet enn alle andre typer av emballasje.

Papir – det foretrukne og holdbare emballasjevalget

Emballasjen er særdeles viktig for konsumentenes kjøpsbeslutning fordi den eksponerer avgjørende produktinformasjon og er til for å bevare, beskytte og øke produktkvaliteten.

Konsumentene i undersøkelsen ble bedt om å velge hvilket emballasjematerial de foretrekker basert på ulike miljøfaktorer, utseende og fysiske egenskaper. De ulike emballasjematerialene var papir/kartong, plast, glass og metall. Undersøkelsen viste at papir/kartong var det foretrukne alternativet for 10 av totalt 15 egenskaper. Papir/kartong fikk høyest score på miljøfaktorer som komposterbarhet (76 %), bedre for miljøet (55 %) og enklere å resirkulere (49 %).

Og konsumentene har rett når de tror at papir er enklere å gjenvinne. I Europa gjenvinnes 82 prosent av papiremballasjen, noe som er den høyeste gjenvinningsprosenten for emballasjematerial. Glass har en gjenvinningsgrad på 76 prosent, metall 76 prosent og plast kun 38 prosent. (Eurostat, 2020)

Minsking av engangsemballasje – hvem er ansvarlig?

Engangsemballasje og dets påvirkning på miljøet har havnet i søkelyset den siste tiden.

Undersøkelsen viste at konsumentene mener myndighetene må gjøre mer for å begrense bruken av engangsemballasje som ikke går å gjenvinne.

Konsumentene er veldig bevisste på den påvirkningen som emballasje har på vår planet, og krever i stadig større grad at myndigheter, varemerkeseiere og forhandlere må gjøre mer for å sørge for at emballasjen kan gjenvinnes i stor skala.

Du kan lese mer om Trend Tracker Survey 2023 hos Two Sides. Her finner du også mye annet stoff om trykksaker, papirbasert emballasje og miljø.

Les også mer om hvordan du kan bli Two Sides Partner og støtte vårt arbeid for papirbasert kommunikasjon.

You might also like