Papirindustrien får miljøkritikk pga myter, men det går rett vei: Ny rapport

Two Sides’ siste undersøkelse – Trend Tracker Survey 2023 – er klar. Undersøkelsen, som gjennomføres annenhvert år, ser nærmere på endringer i konsumentenes oppfatninger om trykk, papir, emballasje og husholdningspapir. Målet er å få mer kunnskap om endringer i folks preferanser – når miljø blir en stadig viktigere faktor på alle felt.

Resultatene av 2023-undersøkelsen viser tydelig at selv om papiret beholder sin plass som et viktig kommunikasjonskanal og emballasjematerial, så eksisterer det fortsatt en rekke myter om papirindustriens miljøpåvirkning.

Konsumentene kjenner ikke til at skogen i Europa vokser

Undersøkelsen viser at konsumentene fortsatt tror at skogen forsvinner i Europa. 60 prosent tror at de europeiske skogene minsker, ned fra 64 prosent som trodde det samme for to år siden. Antallet konsumenter som faktisk vet at europeiske skoger vokser har økt til 15 prosent, opp fra bare 10 prosent i 2021.

Utviklingen går altså tross alt i riktig retning, selv om det store flertallet fortsatt ikke kjenner til at europeiske skoger faktisk vokser. I perioden mellom 2005 og 2020 vokste europeiske skoger med hele 58.390 kvadratkilometer, et område større enn Sveits.1

Gjennvinningsgraden av papir og papiremballasje undervurderes av konsumentene

En annen vanlig misoppfatning er gjennvinningsgraden. Undersøkelsen viser at kun 18 prosent av de europeiske konsumentene var klar over at gjenvinningsgraden for papir overstiger 60 prosent.

Hele 41 prosent av de europeiske konsumentene anser at papir og papiremballasje er sløseri.

I virkeligheten ligger Europas gjenvinningsgrad for papir på 74 prosent, og tallet er enda høyere for papiremballasje med 83 prosent2

Papir vs elektronisk kommunikasjon 

Papir og trykksaker har blant de laveste utslippene av Co2, tilsvarende 0,8 prosent3  av de totale utslippene, mens IT, elektronikk og IKT-industrien står for over 2 prosent av de globale utslippene. Om utviklingen fortsetter som forventet kan avtrykket fra IKT-industrien øke til 14 prosent av de globale utslippene innen 20404.

Til tross for dette, anser 56 prosent av de europeiske konsumentene at elektronisk kommunikasjon er mer miljøvennlig enn papirbasert kommunikasjon. Selv om også dette tallet viser en forbedring sammenlignet med 2021 (60 prosent), så viser undersøkelsen at bransjen fortsatt har store utfordringer med å få fram holdbarheten i papirbasert kommunikasjon: Konsumentene tror fortsatt elektronisk kommunikasjon er mer miljøvennlig.

”Selv om det er bra å se at utviklingen går riktig vei når det gjelder konsumentenes oppfatninger, så viser denne rapporten at det finnes for lite kunnskap om trykte og papirbaserte produkters beskjedne miljøpåvirkning,” sier Jonathan Tame, Ceo for Two Sides Europe.

 

- ANNONSE -

You might also like