Gode nyheter for trykksaker og papir

Gode nyheter for trykksaker og papir: Europeiske konsumenters forkjærlighet for trykksaker har styrket seg betraktelig i kjølvannet av pandemien.

Two Sides’ undersøkelse Trend Tracker, som gjennomføres annenhvert år, er en av trykk- og papirindustriens største konsumentundersøkelser. Undersøkelsen vender seg til over 10.000 konsumenter i 16 land over hele verden, fra Sør-Amerika til Sør-Afrika og Europa, og gir et bra bilde på konsumentenes innstilling til trykk og papir.

”Etter å ha gjennomført samme undersøkelse i 2017 og 2021 har vi nå muligheten til analysere hvordan disse oppfatningene har endret seg over tid, og vi kan peke på visse interessante trender, feks hvilken innvirkning pandemien har hatt på konsumentenes lesevaner,” sier Jonathan Tame, Two Sides Europe.

Under pandemien byttet mange konsumenter ut trykk og papir mot digitale alternativ. Dette gjaldt alt fra aviser, magasin, faktura til personlig helseinformasjon etc. Men nå har trenden delvis snudd igjen, viser den siste Trend Tracker-undersøkelsen.

”Til tross for den store økningen i onlinemedier og den generelle tilbakegangen for trykt kommunikasjon under pandemien er det åpenbart at mange konsumenter fortsatt foretrekker trykk på papir. Mange går nå tilbake til trykk, spesielt når de leser bøker og tidsskrifter,” forklarer Tame.

Undersøkelsen visar at andelen europeiske konsumenter som foretrekker å lese bøker i papirformat har økt fra 53 % 2021 til 65 % i dag. Tilsvarende foretrekker nå 51 % trykte magasin mot tidligere 35 %.  

Tekstforståelsen bedre på papir

Undersøkelsen har også tatt for seg fordelene med å lese en tekst på papir. Over halvparten  (52 %) i undersøkelsen sa seg enig eller helt enig i påstanden om at: ”Jeg tror at barn og studenter lærer seg mer når de leser bøker og kursmateriell som er trykt i stedet for digitale versjoner.” Kun 16 % var uenig eller helt uenig i påstanden over.

Resultatene bekrefter flere vitenskapelige studier som har påvist hvilken viktig rolle trykt materiale har i utdannelsen og for å hjelpe mennesker til å forstå informasjon.

”Når vi har gjennomført vår analyse av alle områdene som studien omfatter, blant annet innenfor emballasje og miljø, så kommer vi til å dele med oss av flere resultater for den papirbaserte emballasjeindustrien,” sier Tame.

- ANNONSE -

You might also like