40 prosent flere konkurser i 1. kvartal

Antall konkurser i Norge skyter i været. Sammenlignet med 1. kvartal 2022 viser tallene en oppgang på hele 40 prosent. Det viser nye tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB), gjengitt av NTB.

Man må tilbake til 2019 for å finne en like kraftig oppgang i konkurser.

– Høye strømpriser og økt rente er nok medvirkende årsak til denne utviklingen. […] Vi ser en økning særlig i bygg og anlegg med 38 prosent, samt varehandelen med hele 67 prosent. Det er ofte små foretak med bare tre-fire ansatte. Samtidig ser vi en kraftig nedgang i igangsetting av nye boliger og en nedadgående trend i omsetningsvolumet til detaljhandelen, sier seksjonssjef Erik Fjærli i Statistisk sentralbyrå.

Analytiker Brit Elise Melhus i Dun & Bradstreet legger til at det er mer enn bare høye strømpriser som gjør at bedriftene sliter. Melhus peker på at kostnadsøkningen er ganske bredt fordelt, blant annet i forhold til dyrere innsatsfaktorer fra utlandet forårsaket av den svake norske krona.

– Svak kronekurs er kjærkomment for dem som lever av å eksportere varene sine, men surt for dem som må importere. Det gjelder typisk elektronikk. Det er klart at de som er avhengig av import for å selge, får føle dette, legger Fjærli til.

- ANNONSE -

You might also like