Merkur Grafisk ser store fordeler med å ha alt i eget hus

Merkur Grafisk investerte for et år siden i ny limfreslinje fra Horizon, noe du kan lese mer om her. Media Monitor tok turen innom for å se nærmere på hvilken effekt investeringen har hatt for selskapet.

Daglig leder i Merkur Grafisk, Kjetil Sjøeng, er godt fornøyd med at man valgte å ta denne investeringen, og mener den har hjulpet Merkur Grafisk på flere sett.

– Dels har vi tatt et stort steg mot ytterligere automatisering av produksjonen. Vi har en ekstremt effektiv offset-produksjon, og med den nye helautomatiske limfreslinja så er vi konkurransedyktige i forhold til våre konkurrenter på et helt annet sett, sier Sjøeng.

Merkur Grafisk investerte i fjor i en Horizon, Cabs 4000S.

Mer fleksibelt og mer miljøvennlig

Sjøeng trekker også fram fleksibiliteten og miljø-perspektivet når det gjelder å ha hele produksjonen i samme hus.

– Jeg tror ikke vi tenkte så mye over det tidligere, men vi merker jo nå at vi er mye mer fleksible enn tidligere. Vi kan levere raskere, og har full kontroll over produksjonen selv fra A til Å, påpeker Sjøeng.

På toppen av det så ser vi en miljøeffekt i form av færre transporter. Kundene er nå mye mer miljøbevisste enn tidligere, og transport er en viktig faktor i dette. Våre limfreste bøker blir transportert tre meter i heisen her, det er så klart både en miljømessig gevinst og en økonomisk gevinst i det, avslutter Sjøeng.

Bøker – trykt og limfrest i Stanseveien, Norge.

- ANNONSE -

You might also like