Aschehoug søker digitale designere

Aschehougs kjernevirksomhet er å skape og formidle litteratur, opplevelser og kunnskap. Vårt faglige univers favner bredt og er i stor utvikling. Vi jobber med utvikling av digitale læremidler for fremtidens grunnskole, høyere utdanning og litterær formidling i nye formater.

Forlaget har en sterk posisjon i grunnskolen med læringsplattformen Aschehoug Univers. Med videre satsing med ny plattform for videregående skole og høyere utdanning skal vi utvikle hele den livslange læringen, ved å sikre gode utdanningsplattformer for studenter og akademisk ansatte.

Vi søker nå kreative og dyktige digitale designere til vår avdeling for design og brukeropplevelse som har lyst til å utvikle produkter og tjenester for grunnskole, høyere utdanning og fagspesialiserte tjenester for forlaget. Du kan definere deg som Tjeneste- interaksjon-, eller digital grafisk designer. Det viktigste er at du har et sterkt ønske om å bidra til innovasjon med stor samfunnsmessig betydning gjennom gode brukeropplevelser for våre målgrupper.

Du blir en del av teknologi- og designavdelingen som i dag teller ca. 35 fagpersoner. Vi jobber i det daglige med smidig arbeidsform i ulike tverrfaglige produktteam sammen med forfattere, redaktører, produktutviklere og markedsførere for å skape nye tjenester og produkter. I tillegg har vi en sterk felles fagenhet.

Arbeidsoppgavene kan bestå av:

 • Å utvikle produkter og tjenester og utføre designarbeid i et tverrfaglig og selvdrevet team
 • Innsiktsarbeid for å kartlegge brukerbehov
 • Idé- og konseptutvikling
 • Lage wireframes og klikkbare prototyper
 • Planlegge og gjennomføre brukertester
 • Grafisk design og interaksjonsdesign
 • Illustrasjon og animasjon
 • Være en del av den faglige enheten innenfor teknologi og design sentralt i Aschehoug

Vi søker deg som:

 • Har relevant utdanning og erfaring
 • Er sterk på tjenestedesign, produktutvikling, interaksjonsdesign eller grafisk design
 • Minimum fem års designerfaring innen en eller flere av nevnte designdisipliner
 • Behersker verktøy som Figma og Adobe
 • Har erfaring med brukerinvolvering -og testing.
 • Kjennskap til Universell Utforming for digitale løsninger
 • Gjerne erfaring med å fasilitere workshops
 • Samarbeider godt med utviklere og i tverrfaglig team.

Les hele annonsen her.

You might also like