Amedia/Helt Hjem søker distribusjonsleder, Hamar og Elverum

Med bakgrunn i endringene som skjer i mediebransjen, med digitalisering og ny teknologi, ser vi at også vi som logistikkselskap må omstille oss. Med bakgrunn i dette søker vi en ny distribusjonsleder for områdene Hamar og Elverum. Som leder vil du ha personalansvar med oppfølging og evaluering av områdets ansatte, både kvalitet, arbeidsutførelse og HMS. Stillingen krever en høy grad av tilstedeværelse og det er viktig å sikre kvalitet i alle ledd, samt optimalisere driften i samarbeid med de lokale tilretteleggere rundt det tilhørende distriktet. Vi vet at et godt team skaper de beste resultatene, så det er viktig at du er bevisst din rolle for å få det beste ut av hver enkelt ansatt, i tett samarbeid med ditt lederteam. Du forstår viktigheten av tydelig kommunikasjon for å sikre et godt samarbeid mot felles mål. 

Hva gjør stillingen i Amedia Distribusjon attraktiv?

 • En utfordrende lederrolle i et fremtidsrettet mediekonsern
 • En nøkkelrolle innen teknologisk distribusjonslogistikk
 • Et miljø preget av høyt prestasjons- og presisjonsnivå, men også uformelt, kollegialt og sosialt
 • Gode personal- og forsikringsordninger

Noen viktige arbeidsoppgaver:

 • Nærmeste leder for distributørene, herunder drifts-, personal- og HMS-ansvar
 • Rekruttering av distributør og vikarer
 • Rapportere måltall og resultatoppnåelse for selskapet
 • Administrative oppgaver knyttet til drift

Vi ønsker oss en tydelig leder som ser utfordringene og omsetter dette til operativ handling. Du håndterer en hektisk arbeidsdag med til tider høyt trykk. Du er planmessig, strukturert og evner å gjøre ad hoc oppgaver forutsigbare. Du håndterer en hektisk arbeidshverdag, og er en leder som bygger god lagånd, og fremstår som et godt forbilde. Arbeidstiden er i hovedsak på natt, med noe møteaktivitet på dagtid.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant ledererfaring, gjerne innen logistikk eller i industrien
 • Sterke lederegenskaper innen motivasjon, inspirasjon og kommunikasjon
 • Du er selvstendig og tydelig
 • Du er samlende, men også resultatorientert
 • Effektiv og utholdende
 • God virksomhetsforståelse og vant med endringsledelse
 • Du har normalt gode datakunnskaper og behersker engelsk skriftlig og muntlig

Les hele annonsen her.

You might also like