Aksell AS (Aurskog) søker arbeidsleder/assisterende produksjonsleder

Vi søker etter en Arbeidsleder/Assisterende produksjonsleder innen grafisk produksjon og grafisk ferdiggjøring ved vår avdeling på Aurskog.

Vår fremtidige kollega er utpreget serviceorientert, initiativrik, og en som er lett å samarbeide med.

Du kan gangen i grafisk produksjon og er utpreget strukturert slik at du kan sørge for en optimal flyt i produksjonen, i tillegg til at du er operativ. Du er en god kollega og en god leder som har evne til å få det beste ut av dine medarbeidere. Du møter utfordringer med en åpenhet og yrkesstolthet som fører til enestående kvalitet i våre leveranser.

Ansvar og oppgaver:

Overordnet oppgave er å sørge for en effektiv grafisk produksjon og etterfølgende ferdiggjøring, med en best mulig utnyttelse av ressurser, både menneskelig ressurser, utstyr/materiale og råvarer, herunder:

 • Organisere, fordele og lede arbeidet på grafisk produksjon og ferdiggjøring på en mest mulig effektiv måte. Det er skiftgang i produksjonen.
 • Sørge for å ha en optimal bemanning for produksjon og legge opp til en optimal produksjonsflyt
 • Legge opp til en effektivutnyttelse av maskinkapasitet
 • Ha den administrative delen av personalansvaret på avdelingen, herunder:
 • Bidra å legge opp for en mest mulig effektiv produksjon på tvers av ulike produksjonsmetode; hhv. offset og digitaltrykk, og på tvers av ulike lokasjoner.
 • Ansvar for å utvikle et godt og trygt arbeidsmiljø i avdelingen, bidra til å utvikle gode rutiner innen HMS, og sørge for oppfølging av disse
 • Være en ressursperson mht. investeringer og teknologiutvikling

Kvalifikasjoner; vi forventer at du:

 • har kompetanse/erfaring fra grafisk produksjon og ferdiggjøring, samt grunnleggende IT/datakompetanse
 • er strukturert og har utpreget god evne til å organisere og lede arbeidet
 • er serviceorientert både utad mot kunder og innad ovenfor de øvrige kollegaer
 • er lett å samarbeide med og er en som takler tidspress
 • er en lagspiller som gjør laget og deg selv bedre!
 • har en lederadferd som skaper grobunn for utvikling med tillit, trivsel og trygghet som plattform

Vi tilbyr:

 • Spennende og utviklende arbeidsoppgaver i en bedrift hvor det satses på utvikling.
 • Kanskje Østlandets beste arbeidsmiljø.
 • Konkurransedyktige betingelser.

Les hele annonsen her.

- ANNONSE -

You might also like