Skipnes Trykkeri Co2-kompenserer for alle sine utslipp i 2023

Skipnes Trykkeri AS har inngått et samarbeid med Grafkom om Co2-kompensering. Bedriften har for 2023 valgt å kompensere for samtlige utslipp knyttet til egen virksomhet (Scope 1 og 2), samt alle innkjøpte varer og tjenester (Scope 3). 

Selve kompenseringen skjer gjennom Grafkoms samarbeidspartner World Land Trust og består i beskyttelse av truet regnskog. Skipnes Trykkeri bidrar i 2023 til å beskytte over 52.000 m2 regnskog i Vietnam, Ecuador og Mexico.

– Det er to hovedårsaker til at vi gjør dette. Først og fremst har alle bedrifter et ansvar for å bidra til å skape en mer sunn klode, det gjelder også oss hos Skipnes. For det andre så merker vi veldig godt at våre kunder forventer at vi har fokus på holdbarhet og bærekraft. Co2-kompenseringen gjennom World Land Trust er et av flere miljøtiltak vi jobber med, og vi er glade for at vi nå kan levere klimanøytrale trykksaker til våre kunder, forklarer Geir Hagen, adm dir i Skipnes Trykkeri.

Skipnes Trykkeri har dels beregnet egne, direkte utslipp og transport, men også inkludert innkjøpte innsatsvarer, som papir. (Scope 3). Hagen forteller at det er Scope 3 som utgjør den absolutt største delen i deres klimagassregnskap.

– Det er veldig oppmuntrende å få med Skipnes Trykkeri i dette prosjektet. Vi opplever betydelig mer interessse for Co2-kompensasjon nå enn tidligere, og det er helt klart at miljø i større grad er en avgjørende faktor for mange kunder, sier Magnus Thorkildsen i Grafkom, som driver Carbon Balanced Paper i Norden.

Carbon Balanced Paper er et internasjonalt prosjekt som drives av Grafkom i Norden. Det er også Grafkom som gir ut dette nyhetsbrevet.

Gjennom Carbon Balanced Paper kan du Co2-kompensere for spesifikke papirbaserte produkter eller hele din virksomhet – på en enkel måte. Du kan lese mer om Carbon Balanced Paper her.

You might also like