Skal kutte i trykkerivirksomheten

Schibsted varslet allerede i høst om kutt som et resultat av “prisøkninger og en større nedgang i reklameinntektene på papir.”

Nå varsler mediekonsernet i en børsmelding at man går videre med planene og at målet er å spare 500 mkr i medievirksomheten de neste to årene.

Ifølge børsmeldingen skal 500 mkr kuttes ved å bedre lønnsomheten innen trykkeridelen, øke operasjonell effektivitet i organisasjonen og oppnå en mer effektiv organisering.

«Med den betydelige pressede trykkevirksomhetene og den makroøkonomiske usikkerheten fremover, må det tas grep», skriver Schibsted i børsmeldingen.

- ANNONSE -

You might also like