Bransjeveteran vil gjøre det enklere å bestille trykksaker

Patrik Knutsson, som var med og etablerte Copycat i sin tid, sluttet for en tid tilbake i selskapet etter drøye 25 år. Men visjonene for grafisk bransje er fortsatt store. Media Monitor har tatt en prat med Knutsson om hans nye livsprosjekt.

– Ja, etter et “helt liv” i grafisk bransje, så mener jeg i all beskjedenhet at jeg har en ide som kan styrke bransjen og ikke minst trykkerienes selvstendighet, sier Knutsson, som er iferd med å bygge opp portalen print.page, en slags “Foodora-løsning” for grafisk bransje.

Ifølge Knutsson så eksisterer det ikke i dag noen åpne markedsplasser med mange aktører der man kan bestille trykksaker direkte fra trykkeriene.

– Det finnes en rekke lukkede API-plattformer, som Gelato, HelloPrint, Cloudprinter etc. Felles for alle er at trykkeriene blir en underleverandør som hverken synes eller selv bestemmer pris. Print.page er en åpen markedsplass der trykksakskjøpere skal kunne kjøpe direkte av trykkeriene, forklarer Knutsson.

Forretningsmodellen bak konseptet er i tråd med andre SaaS-selskap (Software as a Service), der programvaren (Print.page) lisensieres ut til brukerne (trykkeriene) i form av en månedlig abonnementsavgift. I tillegg betaler trykkeriene en engangsavgift per produkt man legger opp i portalen.

Print.page skal være en helt åpen og internasjonal tjeneste, der trykksakskjøperen får vite hvilket trykkeri som kommer til å stå for produksjonen. Også selve betalingen kommer til å gå direkte fra kjøper til trykkeri, og prisen kommer til å være synlig, forklarer Knutsson.

Frir til trykkerier som “ønsker å øke salget”

Knutsson håper så mange trykkerier som mulig vil registrere seg i portalen, og ta del av den nye tjenesten.

Gründeren jobber nå med å sette opp et produktbibliotek som kommer til å bestå av trykksaker som egner seg for online-bestilling.

– Grafisk bransje er ingen standarisert og enkel bransje. Det er mange jobber som ikke egner seg for bestilling online, men en god del produkter mener jeg kan bestilles enklere enn hva som er tilfellet i dag, sier Knutsson.

B2B-kunder er målgruppen

Print.page skal henvende seg til trykksakskjøpere i B2B-segmentet. Hverken privatmarkedet eller trykkerier som vil utvide porteføljen med produkter fra andre trykkerier ser Knutsson som aktuelle kunder på sin plattform i første omgang. Fokus er å bygge volum på eksisterende produksjonskapasitet.

– Jeg håper Print.page kan være til hjelp for bransjen. Tanken er at man ved hjelp av min portal lettere skal kunne digitalisere enkelte produkter. Særlig for mindre aktører, så kan digitaliseringsprosessen være veldig ressurskrevende, påpeker Knutsson.

Er Google en konkurrent allerede i dag, det aller meste er jo bare en “googling” bort?

– Nei, ikke nødvendigvis en konkurrent. Men søketjenester er et viktig første steg for veldig mange kjøpere, så her skal man også finne Print.page. Men man skal huske på at det finnes enormt mye informasjon på nettet, og et hav av aktører. Derfor er det behov for samlet og strukturert informasjon innenfor en og samme bransje, på ett sted. Jeg er overbevist om at det finnes behov for en portal der kjøp av trykksaker er gjort enklere, der man kan sette trykksakskjøpere i direkte kontakt med nærmeste trykkeri, sier Knutsson.

Lokal og miljøvennlig produksjon er også veldig viktig for Knutsson, som påpeker at målet er at all produskjon skal skje i det landet der trykksaken skal benyttes.

 

- ANNONSE -

You might also like