Skiller ut kreative tjenester i eget selskap

Skipnes Kommunikasjon har skilt ut sin kreative del i et eget selskap med navnet Pitch Studio. Samtidig endrer Skipnes Kommunikasjon navn til Skipnes Trykkeri. Media Monitor har snakket med adm dir Geir Hagen.

– Vi har valgt å skille ut den kreative delen i et eget selskap, ja. De to viktigste årsakene til det er; brandingen i markedet og rekruttering, forklarer Hagen.

Er det vanskeligere å utvikle den kreative delen i et produksjonsselskap som Skipnes Kommunikasjon har vært?

– Vi har forsøkt utvikle byrådelen in-house over flere år, og dette har vært en veldig viktig del i Skipnes’ helhetstilbud i markedet. Men vi har også sett at vi i en del tilfeller ikke har klart å konkurrere med rendyrkede, selvstendige byråer. Vi har ikke blitt sett på som troverdige nok i markedet, forklarer Hagen.

Nå mener Hagen man i større grad kan konkurrere om rene kreative oppdrag, samtidig som man får en profesjonell, kreativ støttespiller til Skipnes Trykkeri.

Du nevner også rekruttering som en av årsakene?

– Ja, det har til tider vært en utfordring å kunne rekruttere rett, kreativ kompetanse til Skipnes. Det har vi allerede sett  en endring på med Pitch Studio. Vi har gjort et par rekrutteringer den siste måneden som jeg tror vi ikke hadde klart tidligere, sier Hagen.

Dere er så vidt i gang, kan du allerede se noen effekt utover rekrutteringen?

– Ja, vi har hatt en veldig bra start etter sommeren der vi blant annet har vunnet noen store jobber som vi tidligere ikke har hatt maken til i Skipnes Kommunikasjon. I tillegg har vi jo selvsagt en god base med fellesprosjekt med Skipnes Trykkeri, sier Hagen.

Pitch Studio har allerede gjort sine første rekrutteringer og ser nå etter flere medarbeidere. Øyvind Krag Ingul (LinkedIn) er ansatt som daglig leder i Pitch Studio. Krag Ingul har bred erfaring fra ulike aktører i byrå-verdenen. 

You might also like