MAKE!Graphics søker salgssjef

Vil du videreutvikle og lede landets største salgskorps innen grafisk bransje?

Make!Graphics er en fullskala grafisk bedrift med over 30 engasjerte salgsrådgivere fordelt på 12 avdelinger, fra Kristiansand i sør til Trondheim i “nord”. Vi er gode på idéer, design, produkt og produktutvikling, trykket materiell og kreative løsninger. Vi ser etter deg som har forutsetninger for å levere på selskapets strategiske mål og prioriteringer. Det er i hovedsak to posisjoner som er førende for vår nye kurs; Fra produksjons- og produktfokus til rådgivende salg, samt ambisiøse planer for for egen og våre samarbeidspartneres grønne utvikling. “Vårt mål er en verden hvor all visuell kommunikasjon er bærekraftig” er vår visjon. Når det gjelder miljøengasjementet er vi kompromissløse og det er en forutsetning at du er minst like opptatt av grønn forretningsutvikling som det vi er. Vi vil ikke fortelle deg hvordan du skal jobbe for å lykkes, det forventer vi at du med din erfaring og kompetanse vil fortelle oss.

Våre verdier; Rådgivende, Inspirerende, Langsiktige og Miljøengasjerte, er styrende for hvordan vi gjennomfører samtlige prosesser i selskapet. Fra kundeperspektivet legger disse verdiene føringer for vår salgsmetodikk. I møte med oss skal kunden oppleve økt verdi gjennom rådgivning som inspirerer og med langsiktige effekter, både kommersielt og for miljøet.

Stillingen inngår i selskapets ledergruppe og rapporterer til administrerende direktør.

Du vil jobbe fra vårt hovedkontor i Lørenskog, men noe reisevirksomhet til våre avdelinger må påberegnes.

Ønskede egenskaper, erfaring og kompetanse:

 • Du har en moderne ledelsesfilosofi som gjør at du leder i front, gjennom å statuere et godt eksempel. Du ser potensialet i dine medarbeidere, ikke begrensninger. Det du IKKE vet nå, vil du kanskje vite mer om i morgen fordi du er i utvikling.
 • Du har erfaring med salgsledelse og kan enten vise til gode resultater eller lærdom av det motsatte.
 • Du er en god kommunikator, både skriftlig og muntlig.
 • Hva rådgivende salg er vet du alt om og du vet også hvordan du skal overføre denne kunnskapen til andre.
 • Disiplin og struktur er viktig for deg. God planlegging er ofte hovedingrediensen i enhver vellykket prosess.
 • Erfaring med salg og forhandlinger på C-level.
 • System- og rapportsterk (CRM, kundeanalyser, prospektering/segmentering)

Ansvarsområder:

 • Utvikling og oppfølging av selskapets salgsressurser
 • Selskapets totale salgsbudsjett
 • Aktivitets- og resultatmål
 • Salgs- prosess og strategi.
 • Salgsmetodikk og rutiner
 • Veiledning/Coaching
 • Rekruttering
 • Operativt salg og forhandlinger, nasjonale kunder

Vi tilbyr:

 • En spennende mulighet for deg å sette ditt preg på et selskap i utvikling
 • Tilhørighet til en ledergruppe som vil utfordre deg
 • Et godt arbeidsmiljø med høyt tempo
 • Betingelser som gjenspeiler din kompetanse og potensiale
 • Pensjons- og forsikringsavtaler i henhold til selskapets policy

Les hele annonsen her.

- ANNONSE -

You might also like