Åpen: Strømstøtteordningen godkjent

Strømstøtteordningen er nå godkjent i Stortinget. Ordningen vil gjelde for fjerde kvartal 2022, og søknadsfrist er satt til 9. desember. Det melder Norsk Industri.

Det er kun bedrifter som har strømutgifter i første halvår på tre prosent eller mer av omsetningen som kvalifiserer for strømstøtten.

Les om detaljene i strømsstøtteordningen her.

– Vi anbefaler de som faller innunder ordningen å gå inn i materien raskt og særlig vurdere enøk-tiltak hvor det er insitamenter på relativt ordinære enøk-tiltak. Samme dag som regjeringen offentliggjør ordningen, vil vi sende den til medlemmene i egen epost, siden det vil være ca. tre uker fra offentliggjøring til søknadsfrist, sier direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri.

You might also like