Søker ny sjef til Grafisk bransjeforening

Dagens leder i Grafisk bransjeforening, Kari Rømcke, går i pensjon ved nyttår. Nå ser foreningen etter en ny leder i 50% stilling.

Kjetil Sjøeng, nyvalgt styreleder i foreningen, leder prosessen med å finne den beste kandidaten.

– Det er veldig hyggelig å se at det er stor interesse og et stort engasjement rundt stillingen. Jeg føler meg derfor trygg på at vi skal finne en solid kandidat med bransjeerfaring og en kandidat som også kan bidra til å synliggjøre og videreutvikle grafisk bransje med fokus på rekruttering og bærekraft, sier Sjøeng til Media Monitor.

Under noen av arbeidsoppgavene som er knyttet til stillingen.

  • Oppfølging av pågående saker
  • Kontakt med medlemmene og andre interessenter
  • Arrangere styremøter, medlemsmøter og Landsmøter.
  • Følge opp Grafisk utdanningsfond som styremedlem/styreleder, samt samarbeide med Fellesforbundet
  • Følge opp bransjeforeningens økonomi
  • Følge opp Trykt i Norge-kampanjen
  • Internasjonalt samarbeid – Intergraf International Association, ClimateCalc og Two Sides
  • Samarbeide med Norsk Industri/NHO for politisk påvirkning

Søknadsfrist er 17. oktober, se jobbannonsen i sin helhet her.

 

- ANNONSE -

You might also like