Her er Allkopis nye navn!

Allkopi Netprint har besluttet å gjennomføre en total omprofilering av konsernet. Fra 17. oktober er konsernets nye navn MAKE!Graphics. Det melder selskapet i en pressemelding.

“Siden 1957 har vi operert under navnet Allkopi, og de siste 7 år som Allkopi Netprint. Navnet var perfekt når kjernevirksomheten vår var kopi og print. Nå erfarer vi at navnet vårt begrenser mer enn det beriker. Tiden er moden for en forandring,” skriver selskapet i pressemeldingen.

Selskapet skriver videre at årsaken til endringen er å finne i nettopp det faktum at veldig mange tenker kopi og print når man hører navnet Allkopi Netprint.

“I dag består vårt virke av så mye mer enn det! Kopi og print er blitt en liten del av vår hverdag, som preges mer av rådgivning, profilering, utsmykning og øvrig markedsmateriell,” skriver selskapet.

Hvorfor MAKE!Graphics?

– For oss er navnet en selvfølge. Oversatt til norsk betyr «make» å lage, og det er den beste beskrivelsen på det vi gjør, hver dag, i vår bedrift. Det er noe vi gjør alle sammen, uansett stilling, rolle og avdeling. Vi lager idéer og konsepter. Vi lager design. Vi lager produkter. Vi lager også relasjoner, både med våre kunder og kollegaer. Vi lager muligheter og gode opplevelser. Vi lager kultur og et godt miljø. Vi lager hverandres hverdag! skriver selskapet.

I pressemeldingen viser man også til den norske betydningen av «make», som betyr bl.a. bedre halvdel.

– Det understreker den verdien vi ønsker å skape i et godt samarbeid. Vi lager hverandre gode!

Konsernsjef Espen Husebø Daland i MAKE!Graphics. Foto: Jan Cezary Hubrich, Allkopi Netprint.

 

Hva annet blir nytt i MAKE!Graphics?

– Vi skal gjennom ganske store endringer den kommende tiden, det kommer våre ansatte og våre kunder til å merke. Det er lagt en ny strategi for selskapet som innebærer en ny visjon, misjon og nye verdier. I tillegg har vi noen strategiske prioriteringer som vil sørge for en utvikling av våre rådgivende tjenester og vår miljøposisjon. Nøyaktig hva dette  innebærer vil vi fortelle mer om de nærmeste månedene. Vi gleder oss til en positiv endring i takt med og på lag med fremtiden.

You might also like