Grafisk bransjeforening søker bransjesjef

Vår bransjesjef pensjonerer seg ved årsskiftet og vi søker hennes etterfølger. En spennende stilling for deg som har inngående kunnskap om grafisk industri og markedet.

Grafisk bransjeforening – print og kommunikasjon er en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for over hundre små og mellomstore grafiske bedrifter i Norge.
Bransjeforeningen har eksistert i over hundre år og arbeider kontinuerlig for å styrke medlemmenes konkurransekraft og rammebetingelser. Vi bidrar til utveksling av tilgjengelig kunnskap og erfaring fra hele bransjens verdikjede. Foreningens medlemmer står for 75 prosent av verdiskapningen i grafisk bransje i Norge.
Den grafiske bransje i Norge dekker i dag de fleste behov i et fragmentert kommunikasjonsmarked. Tidligere var grafisk synonymt med typografi og trykk. I dag omfatter virksomheten til de grafiske bedriftene alt fra kunderådgivning, idéarbeid og grafisk design til trykk, ferdiggjøring, produksjon av nettsider, webdesign, print til web og web til print. Våre medlemmer dekker de fleste kommunikasjonsbehov en kunde måtte ha.
Grafisk bransjeforening – oppgaver
  • Oppfølging av pågående saker
  • Kontakt med medlemmene og andre interessenter
  • Arrangere styremøter, medlemsmøter og Landsmøter.
  • Følge opp Grafisk utdanningsfond som styremedlem/styreleder, samt samarbeide med Fellesforbundet
  • Følge opp bransjeforeningens økonomi
  • Følge opp Trykt i Norge-kampanjen
  • Internasjonalt samarbeid – Intergraf International Association, ClimateCalc og Two Sides
  • Samarbeide med Norsk Industri/NHO for politisk påvirkning
Ønskede kvalifikasjoner til bransjesjef
Du bør ha inngående kjennskap til Grafisk bransje, og ha god organisasjonskunnskap med evne til å bidra positivt i forskjellige samarbeidsfora.
Det er viktig med god økonomisk og strategisk forståelse, og gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
Du har et «brennende» ønske om å bidra til å synliggjøre og videreutvikle grafisk bransje med fokus på rekruttering og bærekraft, og kan kommunisere godt muntlig og skriftlig på engelsk, og norsk.
Du besitter egenskaper og er motivert for å være en samlende og innovativ bransjesjef.
Du har erfaring fra og kan arbeide selvstendig og fleksibelt på sosiale medier, for på en effektiv måte nå ut med viktige budskap.
SØKNADSFRIST 17. oktober 2022
Søknader med CV og referanser sendes styreleder Kjetil Sjøeng, kjetil@merkurgrafisk.no
Har du spørsmål om stillingen, kontakt bransjesjef Kari Rømcke
You might also like