Spandex AS søker Marketing Manager

 • Du tar en viktig rolle i en internasjonal bedrift som kontinuerlig søker å ligge i forkant digitalt og som besitter gode opplæringssystemer samt samhandler aktivt på tvers av landegrenser
 • Stor frihet til å forme stillingen og din egen arbeidshverdag samt muligheten til å påvirke hele konsernet med innspill og ideer
 • Varierte oppgaver som spenner fra arbeid med strategi og planer til gjennomføring av kampanjer og enkeltaktiviteter
 • Selv om du er eneansvarlig for det norske markedet, består ditt faglige nettverk av marketingansvarlige med ulike kompetanser i 18 andre land verden over samt din leder med bakgrunn fra stillingen vi lyser ut
 • Gode faglige utviklingsmuligheter bl.a. ved å bruke konsernets markedsføringsteam bestående av spesialister innenfor digitalt, innhold, design og events


Våre forveninger til deg:

 • Du trives med å være en “potet” som bidrar i hele bredden av stillingens ansvarsområder
 • Du har en positiv, operativ hands-on innstilling i hverdagen. Samtidig ser du på oppgaver av mer strategisk og langsiktig karakter, som et motiverende krydder.
 • Selv om du er en selvgående person, verdsetter du vår forventning om aktiv samhandling og gjensidig kompetansedeling med dine dyktige markedsskolleger i hele konsernet. Dette skjer i form av månedlige digitale møter, årlige fysiske samlinger og ikke minst behovsstyrt kontakt i hverdagen.
 • Utvikle egne, målrettede kampanjer for det norske markedet og samtidig gjennomføre kampanjer som er felles for hele konsernet
 • Du er nysgjerrig og kunnskapssøkende og tar derfor i bruk konsernets opplæringsmuligheter som er relevant for din stilling
 • Du har arbeidserfaring fortrinnsvis med innholdsproduksjon til og oppdatering av hjemmeside, SEO, markedsføring via sosiale medier og digital markedsføring
 • Utdannet innen markedsføring, kommunikasjon, innholdsproduksjon eller annen relevant utdanning
 • Språklig sterk i norsk og engelsk – med vektlegging på det skriftlige


Dine viktigste ansvarsområder og oppgaver: 

 • Overordnet ansvar for markedsføringsfunksjonen i Norge – her inngår også et koordinerende ansvar for aktiviteter som gjelder for hele konsernet
 • Ansvar for utarbeidelse og implementering av strategi- og aktivitetsplan innenfor markedsføringsområdet
 • I samarbeid med lokal ledelse: utvikle, lansere, administrere og overvåke markedsføringstiltak og kampanjer
 • Innhold til og oppgradering av hjemmesiden – søkemotoroptimalisering – måling av trafikk
 • Planlegge, produsere og styre våre sosiale mediekanaler, poste organisk og utarbeide annonser
 • Ansvarlig for events – bl.a. messer og “åpent hus”
 • Planlegge og utføre nytenkende markedsaktiviteter for å øke synlighet og konvertering, samt trekke trafikk til våre kanaler.

Se hele annonsen her.

- ANNONSE -

You might also like