Åpen: Grafkom tar fram liste over inkjet-alternativ

En oversikt over aktuelle inkjet-alternativ for bransjen skal presenteres på Print Next i Stockholm 24. november.

Bransjeeventet Print Next er tilbake igjen 24. november og som i fjor er det Grafkom og svenske Grafiska Företagen som står bakom dagen.

15 spennende talere og mange bransjekolleger kommer for å diskutere utfordringer og framtid i grafisk bransje.

Les mer om Print Next her

Liste med inkjetleverandører

I år kommer Grafkom også til å gjennomføre et eget inkjet-prosjekt der målet er å gå gjennom alle relevante alternativ innen inkjet.

– Vi gjør det for å hjelpe bransjen med å få et overblikk over hvilke alternativ som finnes, og hva de ulike modellene kan tilby, sier Magnus Thorkildsen i Grafkom.

Deltagerne på Print Next blir de første som får rapporten, som senere kommer til å spres til medlemmene i Grafkom.

– Det kommer stadig flere alternativ og trykkeriene blant våre medlemmer etterspør mer fokus på dette og en oversikt over hvilke alternativ som finnes.

Rapporten kommer til å inkludere alle inkjet-alternativ som er på markedet for produksjon av alt fra brosjyrer og bøker til plakater og emballasje. Storformat tas imidlertid ikke med denne gang.

You might also like