De kjøper Andvord Grafisk

To dominerende aktører i norsk grafisk bransje har funnet tonen og går sammen.

Artisti AS kjøper Andvord Grafisk AS og slår selskapet sammen med Artisti Campaign AS. Rent formelt kommer både Artisti Campaign AS og Andvord Grafisk AS til å eies 100 prosent av Mail4You Holding AS. Mail4You Holding AS eies i sin tur av Artisti AS (50,1 %), Parajett AB (28,2 %) og andre aksjonærer (21,7 %). Det skriver Artisti på sine nettsider.

Media Monitor har vært i kontakt med adm dir Arne Haugseth i Andvord som peker på nedgangen i papirbruken til hvorfor man nå velger å slå seg sammen.

“Konsekvensene for aktørene som ønsker å være i dette markedet er at de må samarbeide, slå seg sammen, konsolidere og bli større. Artisti, Parajett og øvrige aksjonærer ønsker å være i grafisk bransje, og mener at det er mange år igjen før papir er utdatert. Derfor ønsker vi å slå oss sammen og bygge to sterke selskaper,” skriver man i en presentasjon.

Fortsetter som selvstendige varemerker

Artisti Campaign og Andvord Grafisk kommer fortsatt til å operere som to selvstendige selskaper, men på sikt er tanken at man vil slå seg sammen. Andvord skriver i sin presentasjon at man vil se nærmere på en rekke prosjekt som man ønsker å utvikle i fellesskap.

Artisti Campaign, som er en av flere datterselskaper i Artisti-systemet, består i dag av Artisti Campaign i Grimstad (3.parts-logistikk) og Mail4You på Harestua (Print/konvoluttering). I tillegg blir nå altså Andvord en del av denne konstellasjonen.

Nils Jakob Førli kommer til å ha det overordnede ansvaret i Artisti Campaign, mens nåværende ledelse med Arne Haugseth (Andvord), Chris Hansen (Mail4You) og Per Magne Grøsle (Artisti Grimstad) kommer til å lede sine enheter.

Artisti Campaign hadde i 2021 en omsetning på 116,8 mkr og et driftsresultat på 8,8 mkr. Andvord Grafisk hadde i samme periode en omsetning på 119,2 mkr og et driftsresultat på 7,4 mkr.

 

- ANNONSE -

You might also like