Avery Dennison NTP AS søker HR-manager

Avery Dennison er en ledende aktør innen produksjon av transfermerker som brukes på sportsklær, arbeidsklær og profilklær.
Ved fabrikken vår i Gaupne vil du få muligheten til å være del av et dynamisk arbeidsmiljø bestående av 25 nasjonaliteter. Nå søker vi en HR Manager som kan være en pådriver for å bygge og styrke kulturen og mangfoldet i selskapet. Vi har nylig ansatt en ny HR-medarbeider, og nå søker vi en HR Manager som kan være med å løfte HR-strategien vår. Hos oss vil du være ansvarlig for alle HR-prosessene i samarbeid med ledergruppen i Norge. Du vil også få muligheten til å arbeide i et globalt HR-team med andre HR-ledere i regionen.

I denne rollen vil du få mulighet til å arbeide med strategisk HR og sette ditt preg på hverdagen til de ansatte i selskapet. Vi har et stort fokus på karriereutvikling og gode opplæringsmuligheter for våre ansatte, og vi håper du kan komme inn i selskapet med erfaringer som kan styrke oss på dette feltet. Du vil få samarbeide med en innovativ ledelse som er opptatt av å legge tilrette for at selskapet kan tiltrekke seg de beste talentene.

Dine ansvarsområder vil blant annet være:

  • Lede utviklingen og implementeringen av HR-strategier i Norge, samt støtte ledergruppen i HR-relaterte saker
  • Ansvarlig for alle HR-prosesser i Norge i samarbeid med ledergruppen samt HR Manager for Teamsport & Workwear cluster
  • Veilede og gi praktisk støtte for å fremme positive medarbeiderrelasjoner. Dette inkluderer overholdelse av globale og lokale prosesser, tolkning av retningslinjer og prosedyrer, fagforeningsforhandlinger og samarbeid med ledere og ansatte
  • Jobbe tett med ledere i rekrutteringsprosesser og sørge for en god onboarding av ansatte
  • Arbeide med lederutvikling, opplæring og utvikling av ansatte i samråd med avdelingsledere

Vi ser for oss at du har utdannelse på bachelornivå eller tilsvarende innen Human Resources eller andre relevante fagområder. Aller helst har du erfaring med å lede, planlegge og implementere HR- prosesser fra tidligere roller. Du har også god kunnskap om norske arbeidstakerforhold samt norsk arbeidsrett. I rollen er det viktig at du kommuniserer godt skriftlig og muntlig både på norsk og engelsk, ettersom du skal rapportere til HR-leder i England.

Hvem er du?
Har du et brennende engasjement for å være med å utvikle selskap, være innovativ og holde deg oppdatert på eget fagområde er det kanskje deg vi ser etter. Vi ser for oss at du er god til å bygge tillit og at du er en god lytter og problemløser. Bærekraftige løsninger og ny teknologi gjør at fabrikken i Gaupne er valgt som trykkeri for mange av verdens mest kjente fotballmerker. For å trygge en god drift og sikre vekst forsøker vi hele tiden med å holde oss oppdatert i henhold til våre verdier: smart, kreativ og miljøvennlig. Det er viktig for oss at du kan kjenne deg igjen i disse verdiene og legge dem til grunn i HR-arbeidet hos oss.

Les hele annonsen her.

- ANNONSE -

You might also like