Åpen: Grafisk bransje bidrar til Folkehelsen!

Andvord Grafisk AS er valgt som distribusjonspartner for Tarmscreeningsprogrammet. Det melder Andvord på LinkedIn.

Tilbudet om screening skal gis til kvinner og menn i løpet av det året de fyller 55 år, og skal etterhvert bli et landsdekkende tilbud. Andvords del i prosjektet er å sende ut invitasjon som inneholder bruksanvisning, prøverør, oppsamlingspapir, en liten pose og returkonvolutt.

“Vi i Andvord Grafisk AS er veldig glade for å få være en del av dette og gleder oss til å bidra til at flere tilfeller av tarmkreft kan bli oppdaget på et tidligere tidspunkt,” skriver man i innlegget.

Andvord Grafisk AS ble valgt som distribusjonspartner etter en anbudsrunde utført av Sykehusinnkjøp HF i 2020/2021. Den gang skrev Sykehusinnkjøp HF at Andvord Grafisk ble valgt som leverandør på grunn av:

–      Gode eksisterende prosesser og rutiner for pakking av materiell og distribusjon i storskala
–      Gode rutiner for bestilling og lagerkapasitet
–      Godt styringssystem for informasjonssikkerhet gjennom ISO 27001 sertifisering.

You might also like