Kunngjøring: Drammen vil kjøpe trykkeritjenester

Drammen kommune søker leverandør av trykkeritjenester. 

Trykkeritjenester består hovedsakelig av digital- og offsettrykk (brosjyrer, kataloger, diverse rapporter, flyers, visittkort og lignende).
Anskaffelsens verdi er anslått til kr 400 000 eks. mva. pr. år, og er basert på dagens situasjon. Oppdragsmengden vil variere, og leverandøren må følgelig kunne håndtere en større oppdragsmengde enn hva årlig anslått verdi skulle tilsi.
Oppdragsgiver stiller krav om maksimalt to timer kjøring fra Drammen rådhus til leverandørens lokasjon (hvor produksjonen foregår). Avstand beregnes med grunnlag i Google maps.

Den angitte verdien er 1.600.000 NOK. Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse er 15.08.2022.

Les hele kunngjøringen på Doffin her.

- ANNONSE -

You might also like