07/Bodoni/Lundeby: Slik endte 2021 – og dette sier man om fremtiden

På slutten av fjoråret, gikk 07, Bodoni og Lundeby GF sammen og dannet landets største grafiske konsern, noe du kan lese mer om her.

Alle 07-selskapene, Bodoni AS, Lundeby GF, inkludert Møklegaards Trykkeri AS, ble samlet under moderselskapet Media og Logistikk Invest AS. Sistnevnte eies av Mantel (Bodoni) 50 %, Lundeby Eiendom 40 % og Tec AS 10% (Bratli-familien).

Media Monitor har pratet med Bjarte Hordnes, som melder om “solide resultater i 2021 til tross for stor påvirkning av koronapandemien.” 

– Etableringen skjedde 1. desember 2021 og konsernregnskapet for Media og Logistikk Invest for 2021 gjelder bare desember måned, og ikke hele året. Resultatene for 2021 i de respektive konsernselskapene er solide til tross for stor påvirkning av koronapandemien. Etter sammenslåingen har eierne tatt strukturelle grep allerede fra desember 2021 som har ført til noen engangskostnader i desember 2021 som ble en svak måned for konsernet. Effekten av disse grepene pluss ytterligere tiltak i 2022 har ført til at omsetning og resultater er i tråd med planene. Konsernet har klart å ta ut synergieffekter og fått forbedret lønnsomhet, men noe av det er spist opp av økte energi- og papirpriser, forklarer daglig leder Bjarte Hordnes i  Media og Logistikk Invest AS.

Satsning på lager og logistikk

Konsernet har posisjonert seg for vekst og har i etterkant av fusjonen kjøpt en stor eiendom på Løken, ikke langt fra produksjonslokalene på Aurskog, noe du kan lese mer om her.

– Tanken med eiendomskjøpet er å forsterke satsningsområdene innen lager og logistikk for bedriftskunder. Videre ser vi at vår satsning inn mot ulike digitale tjenester og løsninger for våre kunder bærer frukter og gir økt omsetning i 2022. Fundamentet for å være en ledende aktør innen designløsninger og trykkprodukter er etablert. Nå handler det om å bruke all den gode kompetansen og erfaringen konsernet har gjennom svært dyktige ansatte. Målet er å lage de beste og mest lønnsomme leveransene til kundene, sier Hordnes til Media Monitor.

Proforma konsolidert regnskap for selskapene i Media og Logistikk Invest AS ser slik ut:

Proforma omsetning 2021 651,7 mkr
Proforma EBITDA 2021 28,3 mkr

- ANNONSE -

You might also like