Åpen: Advarer om mangel på lærlinger – “rekruttering en flaskehals”

Media Monitor har tidligere skrevet om økningen i ledige stillinger i grafisk bransje. Dette gjelder alt fra salg og markedsføring til stillinger innen produksjon. Vi har tatt en prat med Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon, som bekrefter utviklingen og som advarer om mangel på lærlinger innen enkelte fag.

– Situasjonen er veldig delt. Innen enkelte fag mangler vi lærebedrifter, men når det gjelder fagene Grafisk produksjonsteknikk og Profileringsdesign så er situasjonen den at vi mangler elever. Vi kommer til å oppleve at flere bedrifter som ønsker lærlinger ikke kommer til å få tak på dette, sier Line Hverven, daglig leder i  Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon.

Fra og med 2019 erstattet Grafisk produksjonsteknikk fagene trykker, bokbinder og grafisk emballasje, les mer om det her.

Grafisk produksjonsteknikk ble innført i 2019 og tanken var at et bredere fag skulle blåse liv i rekrutteringen til grafisk bransje etter en lang periode med lave søkertall.

– Dette er dessverre en utvikling vi ikke har klart å snu, og et problem som er i ferd med å bli større og større. Årsakene til utviklingen er nok flere. Dels tror vi det er uheldig at Grafisk produksjonsteknikk ligger under TIP-fagene, dels er det dessverre også så at grafisk bransje av mange ikke blir sett på som en fremtidsrettet bransje, og her spiller nok foreldre til stor grad inn på valg av linjer på yrkesfag. Det å synligjøre bransjene, være tilstede på skoler og utdanningsmesser for å fremsnakke fagene og hvilke jobbmuligheter det gir, blir viktigere enn noen gang, spesielt nå etter pandemien, sier Hverven.

Rekruttering kan bli en flaskehals

Rekruttering til produksjon kan bli en flaskehals for mange bedrifter. De siste årene har enkelte benyttet seg av utenlandsk arbeidskraft, men pandemien har vist at arbeidskraft utenfra kan være risikabelt.

– Vi vet at gjennomsnittsalderen er relativ høy i grafisk bransje. Dette i kombinasjon med begrenset rekruttering er absolutt noe bransjen burde ha på agendaen, avslutter Hverven.

Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon er et offentlig godkjent opplæringskontor som dekker Oslo, Viken, Vestfold og Telemark og deler av Innlandet. Virksomhetens hovedmål er å rekruttere elever og studenter innen grafisk design, web, film og grafisk produksjon til å bli lærlinger i bedrifter.

You might also like