Opplæringssenteret søker lærlinger i grafisk produksjonsteknikk

Vi søker lærlinger til Grafisk Produksjonsteknikk

Grafisk produksjonsteknikk er et yrkesfag i mediebransjen og dreier seg om produksjon av alle typer trykte produkter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon er godkjent opplæringskontor for lærlinger i faget.

Vi har nå ledige læreplasser i våre medlemsbedrifter i Oslo og Viken. Som lærling vil du få allsidig praktisk opplæring på teknologisk avanserte produksjonsmaskiner i bedriften, og opplæring i fagteori i vår kursavdeling.

Læretidens lengde vil beregnes ut fra utdanning og praksis og vil kunne vare fra 2 til 3 1/2 år.

Du må ha normalt fargesyn, gode praktiske ferdigheter, teknisk innsikt og generell kompetanse i bruk av digitale verktøy.

Du må ha bestått yrkesfaglig studieprogram VG2 industriteknologi eller elektrofag (med kryssløp til industriteknologi), Mulighetene for jobb etter endt læretid er gode.

Lærlingestillingen lønnes etter tariffbestemte lønnssatser som starter på 35 – 50% av nybegynnerlønn for fagutlærte det første halvåret, og øker via 60% til 75% det siste året. For skiftarbeid får lærlinger det samme skifttillegget som fagutlærte i bedriften.

Nærmere opplysninger om faget, bedriftene, betingelser og opplæring kan fås ved å kontakte Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon.

Les hele annonsen her.

You might also like