Åpen: Lærebokforfattere reagerer på ulovlig kopiering

Vi har flere ganger de siste månedene sett nærmere på fraværet av lærebøker i skolen, og hvilke problemer dette fører med seg. Nå skriver fire lærebokforfattere i en kronikk i Bergens Tidende om problematikken med ulovlig kopiering av læremidler i skolen.

“Hver dag forsyner kopimaskinene ved norske skoler lærere og elever med læremidler. Dette er læremidler som skolen skulle betalt for. Skoleledelse og kommuner vet om praksisen, men setter likevel sine ansatte i en posisjon hvor de ser seg nødt til å bryte loven nesten daglig,” skriver lærebokforfatterne Anne-Birthe Nyhammer Bjorøy, Karianne Megard Grønli, Kjersti Lundetræ og Bjørn Arild Ersland i kronikken.

Les hele kronikken her.

 

You might also like