Den norske legeforening søker produksjonskonsulent

Er du nøyaktig, strukturert og trives med mange baller i luften? Har du lyst til å jobbe med sentrale oppgaver i en hektisk og trivelig tidsskriftredaksjon? Da kan det være deg vi leter etter. Vi søker produksjonskonsulent til en 60 %-stilling i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Tidsskriftet utgir vitenskapelige artikler, debattstoff og magasinartikler innen medisin og helse, med norske leger som primær målgruppe. Alt innhold publiseres på norsk. En stor del av produksjonen foregår i redaksjonen, og vi klargjør alle artikler ved å stile tekst, tabeller, litteraturlister osv. før de sendes til trykkeriet for ombrekking. Til dette arbeidet søker vi en produksjonskonsulent i 60 % stilling.

Hovedarbeidsområdet vil være å klargjøre tekst og tabeller med stilingsverktøy (eXtyles) etter at artiklene er innholdsmessig og språklig godkjent. Produksjonskonsulenten vil også følge opp rettelser og korrekturer underveis, og bidra til teknisk kvalitetssikring før publisering på nett og papir. Jobben innebærer å være tett involvert i produksjonsprosessen og det er essensielt å kunne overholde frister og planlegge godt.

Du blir en del av en redaksjon bestående av medisinske redaktører, manusredaktører, tekniske redaktører, grafikere, markedsmedarbeidere og journalister. Det er et utstrakt tverrfaglig samarbeid i redaksjonen. Derfor er det viktig at du er god til å samarbeide med andre faggrupper.

Oppgaver:

  • Klargjøring av artikler, tabeller og litteraturlister til ombrekking ved hjelp av stilingsverktøy
  • Koordinere ferdiggjøring av artikler og utgaver i samarbeid med grafisk designer, teknisk redaktør og eksternt trykkeri
  • Samarbeide tett med manusredaktører, medisinske redaktører og forfattere

Les hele annonsen her.

- ANNONSE -

You might also like