Avery Dennison søker operatør

Ein operatør vil jobbe som ein del av eit team, og skal støtte og bidra til å drive kontinuerleg forbetring og fokus på sikkerheit, kvalitet og service. Ein skal gjennomføre ei rekkje produksjonsoppgåver, til dømes betene produksjonsmaskiner og ha fokus på materialforbruk. Denne rolla kan bli ein del av eit 12-timars skiftmønster.

Me treng operatørar til vår produksjon i trykk og kvalitetskontrolll avdeling.

Sentrale oppgåver og ansvar:

 • Tek sikkerhet på alvor, og følgjer Avery Dennison sine retningslinjer for HMS
 • Vera ein del av eit team, samarbeide tett med kollegaer på andre skift og andre viktige kontakter i fabrikken og elles i konsernet
 • Ha gode samarbeidsevner
 • Arbeide tett med eigen, og andre avdelingar for å identifisere drivarar som påverkar kvalitet, og leite etter løysingar
 • Ta initiativ for kontinuerleg forbetring for å fremje fleksibilitet, kvalitet, effektivitet og leveringsdyktigheit
 • Arbeide tett med teknisk avdeling for å sikre effektiv støtte og vedlikehald av maskiner

Kvalifikasjonar:

Det er ingen formelle krav til utdanning til stillingane, men me leitar etter kandidatar med følgande ferdigheiter:

 • God arbeidsmoral
 • Sterk lagspelar
 • Kommuniserer godt med andre
 • Godt språk, både norsk og engelsk. Minimum B1
 • Resultatdreven og villig til å ta initiativ
 • Gode problemløysingsevner
 • Vere fleksibel
 • God datakunnskap
 • Vise engasjement og integritet
 • Fokus på nøyaktighet

Ansettelsesform Midlertidig, 6 måneders kontrakt.

Les hele annonsen her.

You might also like