Tildeling: Kjøper kommunikasjonstjenester

Nasjonalt program for leverandørutvikling har signert avtale med WergelandApenes AS for levering av kommunikasjonstjenester.

Rammeavtalen vil omfatte blant annet utarbeidelse av ny kommunikasjonsstrategi og -plan med både korte- og langsiktige kommunikasjonsmål, løpende kommunikasjonsrådgivning, kompetanseheving og innholdsproduksjon for operasjonalisering av kommunikasjonsplan, og måling på effekt. Dette kan f.eks. være bistand med artikkelskriving, innsalg til media, kampanje og/eller annonser/innstikk. Produksjonsleveranser vil kunne leveres gjennom bruk av underleverandører, men LUP ønsker at primærkontakt skal være via hovedleverandør.

Avtalen ble inngått 30.12.2021 og oppgitt verdi er 4.500.000 kr.

Les hele tildelingen på Doffin her.

- ANNONSE -

You might also like