Amundsen gir seg som konsernsjef i 07 – les intervjuet her

Media Monitor meldte før jul om oppkjøpet av 07, der Bodoni og Lundeby GF gikk inn med delt eierskap. Nå er det klart at konsernsjef Kjetil Amundsen i 07 Media gir seg. Vi har tatt en prat med den avtroppende konsernsjefen om 07-tiden og framtiden.

 

Hvordan ser dine framtidsplaner ut, har du allerede ny jobb på gang?

– Enn så lenge er det ingen konkrete planer, utover at jeg håper å finne en ny spennende arbeidsplass der jeg får jobbe med ledelse, kulturbygging, strategi og forretningsutvikling – det jeg brenner aller mest for! For meg er ikke bransje eller sektor det viktigste, men heller oppgaven jeg blir satt til og at jeg får muligheten til å påvirke aktivt. Jeg håper vel å kunne finne en topplederstilling i et tilsvarende SMB selskap som 07, eller en annen ledende stilling i et større selskap. Kanskje kan det også være aktuelt å ta noen spennende styreverv om muligheten dukker opp.

Hvordan tror du konstellasjonen Bodoni/Lundeby GF/07 kommer til å forandre grafisk bransje i Norge?

– Isolert sett føler jeg det virkelig er en strategisk innertier at disse tre selskapene nå har funnet sammen. Ikke bare komplementerer de hverandre, men hvert av de tre selskapene innehar også sine respektive unike posisjoner som gjør at 1+1+1 i dette tilfellet ikke blir 3 men jeg tipper fort kan bli 6, 7 eller 8 litt lenger ned i veien. Personlig vil jeg anse dette som en «game changer» i norsk grafisk bransje og jeg ser virkelig med spenning frem til å følge utviklingen i årene som kommer.

Hvem tok initiativet til dette samarbeidet?

– Jeg må vel tørre å ta noe av æren for dette initiativet og for at denne sammenslåingen ble en realitet. De siste 1 ½ årene har jeg jobbet mye med å finne den, eller de, aktørene som sammen med 07 ville kunne skape et slagkraftig kraftsenter i norsk grafisk bransje. I den sammenheng tok jeg kontakt med noen utvalgte selskap, deriblant både Bodoni og Lundeby GF, for å diskutere eventuelle modeller for sammenslåing. Men, helt konkret startet denne prosessen med en lunch i juni 2021 som etter hvert ble et møte med Lundeby GF i august 2021, og deretter gikk det ganske fort frem til signering i november 2021. At denne prosessen endte med at Bodoni og Lundeby GF gikk sammen om å kjøpe 07 var for meg litt uventet, og ikke helt hva jeg så for meg når jeg startet dialogen, men jeg er veldig glad for at disse to aktørene så verdien som lå i 07 og hvilke fantastiske muligheter som ligger i sammenslåingen av nettopp disse tre selskapene.

Fortsatt er bransjen fragmentert med mange småaktører, tror du restruktureringen av bransjen kommer til å fortsette?

– Utvilsomt! Personlig ser jeg ikke for meg at det på lang sikt vil være mulig for mange av dagens småaktører å overleve. Ja, det vil være mulig for noen ekstremt dyktige nisjeaktører å gjøre det bra, men de mer generiske småaktørene vil etter hvert få store utfordringer med å holde følge med de større aktørene som vil kunne investere tyngre i både maskiner, teknologi og ikke minst i mennesker. Det samme vil gjelde innen bærekraft og samfunnsansvar, der jeg føler veldig mange av de små ikke tar nødvendige grep – kanskje som følge av mangel på ressurser og/eller nødvendig investeringsevne. Jeg tror også bransjen må anerkjenne at konkurransearenaen ER OG BLIR global og at det av den grunn også vil være en fordel å ha den nødvendige størrelsen for å være konkurransedyktig på kort, men spesielt på lang sikt. Dette tror jeg vil være drivkrefter som tvinger frem restrukturering og konsolidering i bransjen – enten man i utgangspunktet vil eller ikke.

Hvilke grafiske aktører blir vinnere i tiden fremover?

– Jeg tror vinnerne bli de som evner å omstille seg i et raskere og raskere tempo og som til enhver tid forstår kundenes behov på kort og lang sikt. De som evner å bygge en attraktiv arbeidsplass som tiltrekker seg og holder på talentene. De som virkelig lever og ånder for bærekraft, miljø og samfunnsansvar – og ikke bare «later som». De som viser langsiktighet og kontinuerlig investerer i teknologi og innovasjon. Å levere på disse fire områdene krever både tid, penger og rett kompetanse, og for meg vil de største aktørene ha et bedre utgangspunkt for å få dette til enn de mindre.

Hva er du mest fornøyd med å ha gjennomført i 07 disse fire årene?

– Når jeg ser tilbake på mine fire år i 07 så skal jeg være ærlig på at det er veldig mye jeg er fornøyd og stolt over. Året 2020, da pandemien traff oss alle hardt og brutalt, definerte virkelig 07 som selskap og brakte oss virkelig sammen som EN 07-familie. Å se en hel organisasjon med over 200 ansatte så til de grader brette opp ermene og støtte hverandre i en svært utfordrende periode – det gjør meg stolt. Å lede 07 igjennom pandemien ga meg utvilsomt en god porsjon hodebry og det har tidvis vært svært utfordrende å skulle ta de rette beslutningene, men håndteringen av denne krisesituasjonen er jeg svært godt fornøyd med. Ser man på det økonomiske er det tilfredsstillende å se utviklingen fra et horribelt 2017, der vi tapte over 12 millioner kroner og regelrett stod på kanten av stupet, til sterke økonomiske plussresultater de siste to årene. Det hører vel også med til historien at det også er tilfredsstillende å ha fått til det ingen tidligere før meg har klart – å få 07 solgt – som åpenbart har vært et sterkt ønske for eierne siden oppstarten i 2007!

Hva kommer du til å savne mest i 07?

– Dette oppfattes helt sikkert som en klisje, men det jeg utvilsomt kommer til å savne mest er folka. Jeg skrev et LinkedIn innlegg for et drøyt år siden (les hele innlegget på LinkedIn her), ) der min bønn til topplederne var å vise omsorg og kjærlighet til hver enkelt av våre ansatte slik at de får en positiv følelse av tilhørighet på arbeidsplassen. Dette mener jeg fortsatt er det viktigste vi som ledere må levere på skal vi virkelig lykkes. Når jeg nå reflekterer over min tid i 07 føler jeg at det var noe unikt som skjedde ettersom månedene og årene gikk. Jeg følte nemlig selv mer og mer kjærlighet, omsorg og omtanke tilbake ifra organisasjonen – og dette har jeg aldri før opplevd som leder. 07-gjengen føltes mer og mer som en del av min utvidede familie og dette er jeg veldig usikker på om jeg vil oppleve igjen i min neste jobb! Kanskje hadde min gamle mormor rett da hun sa: «det kommer ingen ting ifra en lukket hånd»?

You might also like